Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Transylvanian Family History Database
Importanţa proiectului/The importance and the relevance of the scientific content
Obiectivele proiectului/Project objectives
Metodologia cercetării/Research methodology
Membrii echipei de cercetare/Research team
Societatea Muzeului Ardelean din Cluj-Napoca/Transylvanian Museum Society
Planul de lucru. Obiective şi activităţi (ştiinţifice şi complementare)/Working plan. Objectives and activities (scientific and complementary)
Raport de activitate pe anul 2010/Annual Report, 2010
Raport anual de autoevaluare 2010/Self evaluation, annual report, 2010
Raport de activitate pe anul 2011/Annual Report, 2011
Raport anual de autoevaluare 2011/Self evaluation, annual report, 2011
Raport de activitate pe anul 2012/Annual Report, 2012
Raport anual de autoevaluare 2012/Self evaluation, annual report, 2012
Raport de activitate pe anul 2013/Annual Report, 2013
Raport anual de autoevaluare 2013/Self evaluation, annual report, 2013
Raport final (perioada 2010-2013)
Volum nr. 1/Volume no. 1: Institutional Structures and Elites in Sălaj Region in the 14th–17th Centuries
Volum nr. 2/Volume no. 2: A Szilágyság és a Wesselényi család [Sălajul și familia Wesselényi/Sălaj county and the Wesselényi family]
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES -> Transylvanian Family History Database -> G (Gál - Gritti)

G (Gál - Gritti)

Gál de Hilib (hilibi Gál) hilibi Gál-gyűjtemény (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ hilibi Gál János gyűjteménye Erdély történetéhez (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Gyulai Rikárd: Hilibi Gál Mária leszármazása (8-as ősfa). Genealógiai Füzetek 3 (1905). 61–64. ■

Gálffy de Kocsárd (kocsárdi Gálffy) Lukinich Imre: Kocsárdi Gálffy Mihály családi följegyzései 1692–1735. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 75–77. ■ Pálmay József: Kocsárdi Gálffy János czímeres levele 1577-ből. Erdélyi Múzeum. 1903. 51–53. ■

Gálffy Gálffy Ferenc: A Gálffy-család története. (A gyulafehérvári káptalanban és Kolozsmonostoron gyűjtött adatokból és családi levelekből állította össze. Szombatfalván 1806-ban egészíttetett ki). Idézi Szinnyei. ■

Gálgyor de Gidófalva (gidófalvi Gálgyor) Cs. V.: Gidófalvi Gálgyor Balázs czímeres nemeslevele 1681-ből. Erdélyi Múzeum 1901. 465–470. ■

Gámán de Kállova és Bencenc (kállovai és bencenci Gámán) kállovai és bencenci Gámán Zsigmond iratai (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ kállovai és bencenci Gámán cs lt (Magyar Országos Levéltár, Bp.) ■

Gávai Sándor Imre: A Gávaiak, Genealógiai Füzetek 7 (1909). 33–39. ■

Gazda de Réty (rétyi Gazda) rétyi Gazda cs lt (1617–1847), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/39. sz. fond. ■

Gegő de Somlyó (somlyói Gegő) 1579. febr. 15. Báthory Kristóf somlyói Gegő Bálint taplóczai házát minden adótól és köztehertől mentesíti, Genealógiai Füzetek 1 (1903). 65. ■

Geréb de Árapatak (árapataki Geréb) árapataki Geréb cs lt (1404–1917), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 58. sz. fond. ■

Geréb Kis Bálint: A Zéchéniek, Gerébek s némely velök egy törzsű család. A Széchéniek. Turul 29 (1911). 91–103. ■ Kis Bálint: A Bogáthiak és Gerébek. Turul 29 (1911). 146–159. ■

Gerendássi 1698 ? 16. Papi István igénye a Gerendássiak armálisához. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 127. ■

Gerendi Gyulai Rikárd: Adatok a Gerendi család történetéhez. Genealógiai Füzetek 4 (1906). 49–52, 60–61, 79–80, 89–91, 98–100. ■

Geresdi de Kisgeresd (kisgeresdi Geresdi) kisgeresdi Geresdi cs levelei (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Gidófalvi de Gidófalva (gidófalvi Gidófalvi) gidófalvi Gidófalvi cs lt (1656–1873), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 54. sz. fond. ■

Gonza de Szentmárton (szentmártoni Gonza) 1631. jún. 24. Szentmártoni Gonza máskép Nagy János czímerlevele I. Rákóczy Györgytől (czímerrajzzal). Sebestyén József. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 140–141. ■

Goró de Agyagfalva (agyagfalvi Goró) Gyulai Rikárd: Agyagfalvi Goró Adél leszármazása (8-as ősfa), Genealógiai Füzetek 1 (1903). 51. ■

Gothárd de Dálnok (dálnoki Gothárd) Gyárfás Tihamér: Czimeres levelek Brassó város levéltárában. Turul 1909. 150–160. ■

Gótz de Kovászna (kovásznai Gótz) Köblös Zoltán: Kovásznai Gótz József családi följegyzései 1773–1836. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 14–15. ■

Göcs Kelemen Lajos: Göcs Pál koporsótáblája. Unitárius Közlöny. 1923. 151–152.

Görgényi 1520. júl. 3. Görgényi János és Bán István lófő tisztségüket, illetve tompafalvi székely örökségüket, eladják Botos Jánosnak és társainak. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 11. ■

Gradi 1634. nov. 10. Szörényi Szörényi Farkas és felesége Gradi Anna czímerlevele I. Rákóczy Györgytől (czímerrajzzal) . Koncz József. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 155–156. ■

Greisink Gyárfás Tihamér: Brassai czimereslevelek. Turul. 1910. 113–116. ■

Gritti Varjú Elemér: János király czimerbővitő levele Gritti Alajos részére. Turul 1901. 89. ■