Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Transylvanian Family History Database
Importanţa proiectului/The importance and the relevance of the scientific content
Obiectivele proiectului/Project objectives
Metodologia cercetării/Research methodology
Membrii echipei de cercetare/Research team
Societatea Muzeului Ardelean din Cluj-Napoca/Transylvanian Museum Society
Planul de lucru. Obiective şi activităţi (ştiinţifice şi complementare)/Working plan. Objectives and activities (scientific and complementary)
Raport de activitate pe anul 2010/Annual Report, 2010
Raport anual de autoevaluare 2010/Self evaluation, annual report, 2010
Raport de activitate pe anul 2011/Annual Report, 2011
Raport anual de autoevaluare 2011/Self evaluation, annual report, 2011
Raport de activitate pe anul 2012/Annual Report, 2012
Raport anual de autoevaluare 2012/Self evaluation, annual report, 2012
Raport de activitate pe anul 2013/Annual Report, 2013
Raport anual de autoevaluare 2013/Self evaluation, annual report, 2013
Raport final (perioada 2010-2013)
Volum nr. 1/Volume no. 1: Institutional Structures and Elites in Sălaj Region in the 14th–17th Centuries
Volum nr. 2/Volume no. 2: A Szilágyság és a Wesselényi család [Sălajul și familia Wesselényi/Sălaj county and the Wesselényi family]
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES -> Transylvanian Family History Database -> Ny (Nyirő Székely - Nyujtódi)

Ny (Nyirő Székely - Nyujtódi)

Nyirő Székely Pálmay József: Czimeres sirkövek. Turul 1913. 21–24. ■

Nyujtódi de Rugonfalva et Szentdemeter (rugonfalvi és szentdemeteri Nyujtódi) Sándor Imre: A rugonfalvi és szentdemeteri Nyujtódi család, Genealógiai Füzetek 1 (1903). 21. ■ Lukinich Imre: Adatok az erdélyi családok genealogiájához. I. A Nyujtódi család leszármazásához. II. A marosnémeti Gyulay családhoz. III. Rhédey László halála napja, Genealógiai Füzetek 6 (1908). 10–13. ■