Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Transylvanian Family History Database
Importanţa proiectului/The importance and the relevance of the scientific content
Obiectivele proiectului/Project objectives
Metodologia cercetării/Research methodology
Membrii echipei de cercetare/Research team
Societatea Muzeului Ardelean din Cluj-Napoca/Transylvanian Museum Society
Planul de lucru. Obiective şi activităţi (ştiinţifice şi complementare)/Working plan. Objectives and activities (scientific and complementary)
Raport de activitate pe anul 2010/Annual Report, 2010
Raport anual de autoevaluare 2010/Self evaluation, annual report, 2010
Raport de activitate pe anul 2011/Annual Report, 2011
Raport anual de autoevaluare 2011/Self evaluation, annual report, 2011
Raport de activitate pe anul 2012/Annual Report, 2012
Raport anual de autoevaluare 2012/Self evaluation, annual report, 2012
Raport de activitate pe anul 2013/Annual Report, 2013
Raport anual de autoevaluare 2013/Self evaluation, annual report, 2013
Raport final (perioada 2010-2013)
Volum nr. 1/Volume no. 1: Institutional Structures and Elites in Sălaj Region in the 14th–17th Centuries
Volum nr. 2/Volume no. 2: A Szilágyság és a Wesselényi család [Sălajul și familia Wesselényi/Sălaj county and the Wesselényi family]
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES -> Transylvanian Family History Database -> O, Ó (Oláh - Ózdi)

O, Ó (Oláh - Ózdi)

Oláh Kovács András: Oláh Miklós címereslevelei. Korunk. 3. folyam. 5. évf. 4. sz. (1994. ápr.) ■

Olajos de Roskovány (roskoványi Olajos) Sándor Imre: Roskoványi Olajos György családi följegyzései. 1720–1762. Genealógiai Füzetek 7 (1909). 149. ■

Olasz de Raguza (raguzai Olasz) 1617. máj. 15. Raguzai Olasz Antal czímerlevele Bethlen Gábortól (czímerrajzzal). Koncz József. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 73–74. ■

Orbán de Csikszereda (csikszeredai Orbán) csikszeredai Orbán család néhány irata, 1873–1910 (Magyar Országos Levéltár, P 1415; 0.01 fm.). ■

Orbán de Lengyelfalva (lengyelfalvi br. Orbán) lengyelfalvi Orbán cs levelei (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Persián Kálmán: A lengyelfalvi Orbán bárók. Kolozsvár 1911. Ism.: Erdélyi Lapok, 4. évf. 1911. 11. sz. 333–334. ■ Persián Kálmán: A lengyelfalvi Orbán család bárói ága (1 czímerrajzzal és 2 képpel). Genealógiai Füzetek 9 (1911). 1–12, 33–40. ■ Sebestyén József: A lengyelfalvi Orbán család czímere (1 czímer- és 3 pecsétrajzzal). Genealógiai Füzetek 9 (1911). 12–15. ■ 1744. nov. 13. Lengyelfalvi Orbán Elek bárói oklevele. Persián Kálmán. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 62–63. ■

Orbók de Kökös (kökösi Orbók) Gyulai Ferencz: A kökösi Orbók család. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 18–21. ■ 1773. ápr. 7. A kökösi Orbók család productionalis pere. Gyulai Ferencz. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 138–140. ■

Orczy Petrovay György: A báró és nemes Orczy család eredete, leszármazása és története, Turul 5 (1887). ■ Balogh Béla: Az Orczy család levéltárának nagybányai töredéke: Levéltári Szemle 48 (1998). 3. sz. 52–54. ■ Fekete Nagy Antal: Az Orczy család levéltára. Repertórium. Levéltárak Országos Központja. Bp. 1959. (Levéltári leltárak 9.)

Ostrosith de Giletincz (giletinczi Ostrosith) 1682. jan. 20. Giletinczi Ostrosith Borbála, bethleni Bethlen Ferenczné temetési meghívója. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 77. ■

Otthományi 1631. jun. 23. Kenderesi Tamás és Török Bálint hadnagyok, Nagy Péter, Pánthos András és Otthományi György alhadnagyok, 21 tizedes és 115 gyalogos czímerlevele I. Rákóczi Györgytől (czímerrajzzal). Török Pál. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 139–140. ■

Ózdi de Nyárádfalva (nyárádfalvi Ózdi) 1823. decz. 23. Nyárádfalvi Ózdi Gergely gyászjelentése. Ifj Biás István. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 80. ■