Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Transylvanian Family History Database
Importanţa proiectului/The importance and the relevance of the scientific content
Obiectivele proiectului/Project objectives
Metodologia cercetării/Research methodology
Membrii echipei de cercetare/Research team
Societatea Muzeului Ardelean din Cluj-Napoca/Transylvanian Museum Society
Planul de lucru. Obiective şi activităţi (ştiinţifice şi complementare)/Working plan. Objectives and activities (scientific and complementary)
Raport de activitate pe anul 2010/Annual Report, 2010
Raport anual de autoevaluare 2010/Self evaluation, annual report, 2010
Raport de activitate pe anul 2011/Annual Report, 2011
Raport anual de autoevaluare 2011/Self evaluation, annual report, 2011
Raport de activitate pe anul 2012/Annual Report, 2012
Raport anual de autoevaluare 2012/Self evaluation, annual report, 2012
Raport de activitate pe anul 2013/Annual Report, 2013
Raport anual de autoevaluare 2013/Self evaluation, annual report, 2013
Raport final (perioada 2010-2013)
Volum nr. 1/Volume no. 1: Institutional Structures and Elites in Sălaj Region in the 14th–17th Centuries
Volum nr. 2/Volume no. 2: A Szilágyság és a Wesselényi család [Sălajul și familia Wesselényi/Sălaj county and the Wesselényi family]
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES -> Transylvanian Family History Database -> Z, Zs (Zakreska - Züllich)

Z, Zs (Zakreska - Züllich)

Zakreska 1658. aug. 2. Zakreska Anna, Báthory Andrásné temetési meghívója. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 130. ■

Zámbó de Kalotaszentkirály (kalotaszentkirályi Zámbó) 1770. jun. 25. Kalotaszentkirályi id. Zámbó Ferencz följegyzése Kálnai Borbála két férjének (toroczkószentgyörgyi Toroczkai István és lőrinczrévi Koncz Pál) leszármazottjairól. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 24. ■

Zambler de Alsócsernáton (alsócsernátoni Zambler) alsócsernátoni Zambler cs lt (1636–1910), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 60. sz. fond. ■

Zathureczky A Zathureczky cs lt (1255–1930, 0, 60 ifm, Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony). ■ Zathureczky cs lt (1568–1917), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 65. sz. fond. ■ Zathureczky Miklós: Zathureczky és Dávid ikercsaládok története. 1200–1941. Bp. 1943 (2. kiad. 1200–1942. Bp. 1942.) ■ Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Lat. 3809, Analecta generalia historiam regni Hungariae spectantia, per Georgium Gyurikovits collecta (19. század első fele, latin, német, magyar, 16–19. századi kéziratok, nagyrészt Gyurikovits autogr. feljegyzései), I–II. k, 168v–169v: Genealogia familiae Zátureczky seu de Záturcha, et Dávid de Th. Szent Péter ex gentilitiis actis collecta. ■

Zeyk de Zeykfalva (zeykfalvi br. Zeyk) Zeyk család kutyfalvi levéltárát (benne az enyingi Török és más rokon erdélyi családokra is vonatkozó iratokkal) a század végén idézik, Turul 11 (1893). 22. sk. vö.: Kis Bálint: A zeykfalvi Zeyk család. Turul 15 (1897). 142–144. ■

Zoltán Pálmay József: Czimeres sirkövek. Turul. 1913. 21–24. ■

Zoltány 1669. decz. 20. Zoltány Farkas és Saly Kata lakodalmi meghívója. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 60. ■

Züllich A Züllich-család címere. 1911. Erdélyi Múzeum. 8. ■