Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI ELITE DIN ȚARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Transylvanian Family History Database
Importanța proiectului/The importance and the relevance of the scientific content
Obiectivele proiectului/Project objectives
Metodologia cercetării/Research methodology
Membrii echipei de cercetare/Research team
Societatea Muzeului Ardelean din Cluj-Napoca/Transylvanian Museum Society
Planul de lucru. Obiective și activități (științifice și complementare)/Working plan. Objectives and activities (scientific and complementary)
Raport de activitate pe anul 2010/Annual Report, 2010
Raport anual de autoevaluare 2010/Self evaluation, annual report, 2010
Raport de activitate pe anul 2011/Annual Report, 2011
Raport anual de autoevaluare 2011/Self evaluation, annual report, 2011
Raport de activitate pe anul 2012/Annual Report, 2012
Raport anual de autoevaluare 2012/Self evaluation, annual report, 2012
Raport de activitate pe anul 2013/Annual Report, 2013
Raport anual de autoevaluare 2013/Self evaluation, annual report, 2013
Raport final (perioada 2010-2013)
Volum nr. 1/Volume no. 1: Institutional Structures and Elites in Sălaj Region in the 14th–17th Centuries
Volum nr. 2/Volume no. 2: A Szilágyság és a Wesselényi család [Sălajul și familia Wesselényi/Sălaj county and the Wesselényi family]
STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI ELITE DIN ȚARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES -> Membrii echipei de cercetare/Research team -> FEJÉR Tamás

FEJÉR Tamás

STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI ELITE DIN ȚARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII

Proiect finanțat de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din Invățământul Superior (CNCSIS)
 
Fejér Tamás este membrul colectivului de cercetare înființat în cadrul Societății Muzeului Ardelean în anul 1999, care se ocupă cu editarea registrelor (Libri Regii) cancelariei princiare în regeste în limba maghiară. Până în prezent a colaborat sub îndrumarea academicianului Jakó Zsigmond (1916–2008) la editarea registrelor din timpul principilor Ioan Sigismund, Cristofor și Sigismund Báthory, dovendindu-și cunoștințele în domeniul paleografiei latine și maghiare, care sunt indispensabile în prelucrarea și editarea izvoarelor istorice medievale și premoderne. Din 2003 își desfășoară studiile de doctorat la Universitatea Babeș-Bolyai, în cadrul Facultății de Teologie Reformată, pregătindu-și disertația în domeniul istoriei eclesiastice cu titlul Istoria învățământului din Făgăraș în secolul al XVII-lea.
Domenii de competență: Istoria Principatului Transilvaniei, Istorie ecleziastică, Istoria invățământului premodern din Transilvania, paleografie.

Rezultatele practice obținute se concretizează într-un număr de 3 cărți, 3 articole și 2 recenzii publicate.

Lucrări semnificative publicate în domeniul temei propuse:

1. Az erdélyi fejedelmek Királyi Könyvei [Registrele principilor ardeleni]. I. 1569–1581. VII/1. János Zsigmond Királyi Könyve [Registrul lui Ioan Sigismund] 1569–1570. VII/2. Báthory Kristóf Királyi Könyve [Registrul lui Cristofor Bathory] 1580–1581. Red. Fejér Tamás, Rácz Etelka, Szász Anikó. Kolozsvár, 2003. 226. p.

2. Az erdélyi fejedelmek Királyi Könyvei [Registrele principilor ardeleni]. I. 1582–1602. VII/3. Báthory Zsigmond Királyi Könyvei [Registrele lui Sigismund Bathory] 1582–1602. Red. Fejér Tamás, Rácz Etelka, Szász Anikó. Kolozsvár, 2005. 797. p.

3. Az erdélyi fejedelmek Királyi Könyvei [Registrele principilor ardeleni]. În: Református Szemle. 96/2003. No. 6. 773–784.

4. The so-called Libri Regii Protocols of the Transylvanian Princes. În: Colloquia. Journal of Central European History. XIII. nr. 1–2. 2006. 272–289. (Coautor: Szász Anikó).

5. Orbaiszék a 16. századi erdélyi Királyi Könyvekben [Scaunul secuiesc Orbai in registrele principilor ardeleni din secolul al XVI-lea]. În: Orbaiszék változó társadalma és kultúrája (Red. Kinda István–Pozsony Ferenc). Sfepsiszentgyörgy 2007. 13–27.

Modalități de valorificare/diseminare a rezultatelor:

A publicat 3 cărți și 5 articole, a participat la 8 conferinte naționale și internaționale.

Burse de cercetare obținute:

1. Protocollum ecclesiae reformatae Fogarasiensis (1715–1772). – Nemzeti Kulturális Alap (Ungaria), mai 2007– iunie 2008.

2. Istoria bisericii reformate din Făgăraș în secolele XVI–XVII. (școală, conviețuire reformată-luterană) – Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndijprogram (Academia Maghiară de Științe), decembrie 2007– mai 2008.

3. Înființarea și organizarea bisericii reformate din Făgăraș în secolele 16–17. Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndijprogram (Academia Maghiară de Științe), ianuarie–iunie 2007.

4. Regestarea registrului principelui Gabriel Bethlen din anii 1617–1621. – Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndijprogram (Academia Maghiară de Științe), ianuarie–iunie 2006.

5. Formularele de acte din perioada Principatului în arhivele locurilor de adeverire din Alba Iulia și Cluj-Mănăștur. – Domus Hungarica Scientiarum et Artium, Budapesta (Academia Maghiară de Științe), 1–30 noiembrie 2005.