Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Transylvanian Family History Database
Importanţa proiectului/The importance and the relevance of the scientific content
Obiectivele proiectului/Project objectives
Metodologia cercetării/Research methodology
Membrii echipei de cercetare/Research team
Societatea Muzeului Ardelean din Cluj-Napoca/Transylvanian Museum Society
Planul de lucru. Obiective şi activităţi (ştiinţifice şi complementare)/Working plan. Objectives and activities (scientific and complementary)
Raport de activitate pe anul 2010/Annual Report, 2010
Raport anual de autoevaluare 2010/Self evaluation, annual report, 2010
Raport de activitate pe anul 2011/Annual Report, 2011
Raport anual de autoevaluare 2011/Self evaluation, annual report, 2011
Raport de activitate pe anul 2012/Annual Report, 2012
Raport anual de autoevaluare 2012/Self evaluation, annual report, 2012
Raport de activitate pe anul 2013/Annual Report, 2013
Raport anual de autoevaluare 2013/Self evaluation, annual report, 2013
Raport final (perioada 2010-2013)
Volum nr. 1/Volume no. 1: Institutional Structures and Elites in Sălaj Region in the 14th–17th Centuries
Volum nr. 2/Volume no. 2: A Szilágyság és a Wesselényi család [Sălajul și familia Wesselényi/Sălaj county and the Wesselényi family]
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES -> Societatea Muzeului Ardelean/Transylvanian Museum Society -> Alte proiecte de cercetare din cadrul Societăţii Muzeului Ardelean

Alte proiecte de cercetare din cadrul Societăţii Muzeului Ardelean

 
Scopul principal al expunerii de faţă este însă de a face o succintă prezentare a proiectelor de cercetare fundamentală desfăşurate în cadrul secţiunii istorico-filologice a SMA. Aceste iniţiative de cercetare ocupă o pondere deosebită în cadrul activităţii de ansamblu a Societăţii, toate fiind obiective de tradiţie, de a căror desfăşurare se leagă nume importante ale culturii maghiare din Transilvania. Astfel de direcţii de cercetare istorică şi lingvistică completează în mod fericit proiectele ample de cercetare fundamentală elaborate şi înfăptuite de către Academia Română, în special prin intermediul Institutului de Istorie şi Ştiinţe Socio-Umane „George Bariţiu” din Cluj-Napoca.


Editarea documentelor medievale privind istoria Transilvaniei (Erdélyi okmánytár)
Registrele (Libri Regii) cancelariei princiare (sec. 16–17)
Editarea protocoalelor locurilor de adeverire din Transilvania (epoca principatului)
Editarea protocoalelor de judecată ale oraşului Cluj
Dicţionarul istoric al lexicului maghiar din Transilvania (Erdélyi magyar szótörténeti tár)