Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Welcome
Transylvanian Family History Database
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Welcome -> STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES -> Societatea Muzeului Ardelean din Cluj-Napoca/Transylvanian Museum Society -> Alte proiecte de cercetare din cadrul Societăţii Muzeului Ardelean -> Alte proiecte de cercetare din cadrul Societăţii Muzeului Ardelean

Alte proiecte de cercetare din cadrul Societăţii Muzeului Ardelean

 
Scopul principal al expunerii de faţă este însă de a face o succintă prezentare a proiectelor de cercetare fundamentală desfăşurate în cadrul secţiunii istorico-filologice a SMA. Aceste iniţiative de cercetare ocupă o pondere deosebită în cadrul activităţii de ansamblu a Societăţii, toate fiind obiective de tradiţie, de a căror desfăşurare se leagă nume importante ale culturii maghiare din Transilvania. Astfel de direcţii de cercetare istorică şi lingvistică completează în mod fericit proiectele ample de cercetare fundamentală elaborate şi înfăptuite de către Academia Română, în special prin intermediul Institutului de Istorie şi Ştiinţe Socio-Umane „George Bariţiu” din Cluj-Napoca.


Editarea documentelor medievale privind istoria Transilvaniei (Erdélyi okmánytár)
Registrele (Libri Regii) cancelariei princiare (sec. 16–17)
Editarea protocoalelor locurilor de adeverire din Transilvania (epoca principatului)
Editarea protocoalelor de judecată ale oraşului Cluj
Dicţionarul istoric al lexicului maghiar din Transilvania (Erdélyi magyar szótörténeti tár)