Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Transylvanian Family History Database
Importanţa proiectului/The importance and the relevance of the scientific content
Obiectivele proiectului/Project objectives
Metodologia cercetării/Research methodology
Membrii echipei de cercetare/Research team
Societatea Muzeului Ardelean din Cluj-Napoca/Transylvanian Museum Society
Planul de lucru. Obiective şi activităţi (ştiinţifice şi complementare)/Working plan. Objectives and activities (scientific and complementary)
Raport de activitate pe anul 2010/Annual Report, 2010
Raport anual de autoevaluare 2010/Self evaluation, annual report, 2010
Raport de activitate pe anul 2011/Annual Report, 2011
Raport anual de autoevaluare 2011/Self evaluation, annual report, 2011
Raport de activitate pe anul 2012/Annual Report, 2012
Raport anual de autoevaluare 2012/Self evaluation, annual report, 2012
Raport de activitate pe anul 2013/Annual Report, 2013
Raport anual de autoevaluare 2013/Self evaluation, annual report, 2013
Raport final (perioada 2010-2013)
Volum nr. 1/Volume no. 1: Institutional Structures and Elites in Sălaj Region in the 14th–17th Centuries
Volum nr. 2/Volume no. 2: A Szilágyság és a Wesselényi család [Sălajul și familia Wesselényi/Sălaj county and the Wesselényi family]
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES -> Planul de lucru. Obiective şi activităţi (ştiinţifice şi complementare)/Working plan. Objectives and activities (scientific and complementary)

Planul de lucru. Obiective şi activităţi (ştiinţifice şi complementare)/Working plan. Objectives and activities (scientific and complementary)

An

Obiective

(Denumirea obiectivului)

Activitati asociate

AN I

1

Crearea bazei documentare pentru cercetare in aria tematica a proiectului

Activitate de documentare, analiza critica a bibliografiei de specialitate din tara si din strainatate

 

 

2

Intocmirea corpusului de documente si valorificarea rezultatelor preliminare

Cercetari de arhiva, culegere de material (Directia Judeteana Cluj a Arhivelor Nationale, Biblioteca Centrala Universitara Lucian Blaga); stagii de cercetare si perfectionare la Arhiva Nationala Maghiara din Budapesta

Redactarea regestelor si a transcrierilor

Participare la conferinte de specialitate in vederea comunicarii rezultatelor

AN II

1

Intocmirea corpusului de documente si a conspectului arhivistic

Cercetari de arhiva, culegere de material; mobilitati de cercetare la Arhiva Nationala Maghiara din Budapesta

Redactarea regestelor, a transcrierilor si a conspectului arhivistic

 

2

Prezentarea rezultatelor recente din aria tematica a proiectului

Organizarea unei conferinte internationale pe tema: Arhivele familiale si cercetarea istorica

 

 

3

Valorificarea rezultatelor cercetarii

Elaborarea articolelor si studiilor, pregatirea pentru tipar, corectura, publicare

 

 

AN III

1

Finalizarea conspectului arhivistic

Revizia si verificarea lucrarilor efectuate, pregatirea pentru tipar, corectura, publicare

 

 

2

Valorificarea rezultatelor cercetarii

Participare la conferinte de specialitate in vederea comunicarii rezultatelor

Redactarea articolelor si studiilor, pregatirea pentru tipar, corectura, editare

 

3

Finalizarea cercetarii prin editarea volumului propus in proiect

Colationarea regestelor si transcrierilor cu documentele originale, corectura, lectorare, publicare

Elaborarea studiilor introductive, a indicelor, a hartilor, a tabelelor genealogice, a rezumatului (intr-o limba de larga circulatie), pregatirea pentru tipar, editare