Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI ELITE DIN ȚARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Transylvanian Family History Database
Importanța proiectului/The importance and the relevance of the scientific content
Obiectivele proiectului/Project objectives
Metodologia cercetării/Research methodology
Membrii echipei de cercetare/Research team
Societatea Muzeului Ardelean din Cluj-Napoca/Transylvanian Museum Society
Planul de lucru. Obiective și activități (științifice și complementare)/Working plan. Objectives and activities (scientific and complementary)
Raport de activitate pe anul 2010/Annual Report, 2010
Raport anual de autoevaluare 2010/Self evaluation, annual report, 2010
Raport de activitate pe anul 2011/Annual Report, 2011
Raport anual de autoevaluare 2011/Self evaluation, annual report, 2011
Raport de activitate pe anul 2012/Annual Report, 2012
Raport anual de autoevaluare 2012/Self evaluation, annual report, 2012
Raport de activitate pe anul 2013/Annual Report, 2013
Raport anual de autoevaluare 2013/Self evaluation, annual report, 2013
Raport final (perioada 2010-2013)
Volum nr. 1/Volume no. 1: Institutional Structures and Elites in Sălaj Region in the 14th–17th Centuries
Volum nr. 2/Volume no. 2: A Szilágyság és a Wesselényi család [Sălajul și familia Wesselényi/Sălaj county and the Wesselényi family]
STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI ELITE DIN ȚARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES -> Societatea Muzeului Ardelean/Transylvanian Museum Society

Societatea Muzeului Ardelean/Transylvanian Museum Society

Prezentare generală
Societatea Muzeului Ardelean 
RO, 400009 Cluj-Napoca str. Napoca nr. 2-4
400750 OP 1. 191 
Tel/fax: +40-264-595176
Email: titkarsag@eme.ro, 
http://www.eme.ro
 

Alte proiecte de cercetare din cadrul Societății Muzeului Ardelean
Scopul principal al expunerii de față este însă de a face o succintă prezentare a proiectelor de cercetare fundamentală desfășurate în cadrul secțiunii istorico-filologice a SMA. Aceste inițiative de cercetare ocupă o pondere deosebită în cadrul activității de ansamblu a Societății, toate fiind obiective de tradiție, de a căror desfășurare se leagă nume importante ale culturii maghiare din Transilvania. Astfel de direcții de cercetare istorică și lingvistică completează în mod fericit proiectele ample de cercetare fundamentală elaborate și înfăptuite de către Academia Română, în special prin intermediul Institutului de Istorie și Științe Socio-Umane „George Barițiu” din Cluj-Napoca.