Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI ELITE DIN ȚARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Transylvanian Family History Database
Importanța proiectului/The importance and the relevance of the scientific content
Obiectivele proiectului/Project objectives
Metodologia cercetării/Research methodology
Membrii echipei de cercetare/Research team
Societatea Muzeului Ardelean din Cluj-Napoca/Transylvanian Museum Society
Planul de lucru. Obiective și activități (științifice și complementare)/Working plan. Objectives and activities (scientific and complementary)
Raport de activitate pe anul 2010/Annual Report, 2010
Raport anual de autoevaluare 2010/Self evaluation, annual report, 2010
Raport de activitate pe anul 2011/Annual Report, 2011
Raport anual de autoevaluare 2011/Self evaluation, annual report, 2011
Raport de activitate pe anul 2012/Annual Report, 2012
Raport anual de autoevaluare 2012/Self evaluation, annual report, 2012
Raport de activitate pe anul 2013/Annual Report, 2013
Raport anual de autoevaluare 2013/Self evaluation, annual report, 2013
Raport final (perioada 2010-2013)
Volum nr. 1/Volume no. 1: Institutional Structures and Elites in Sălaj Region in the 14th–17th Centuries
Volum nr. 2/Volume no. 2: A Szilágyság és a Wesselényi család [Sălajul și familia Wesselényi/Sălaj county and the Wesselényi family]
STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI ELITE DIN ȚARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES -> Membrii echipei de cercetare/Research team -> SZÁSZ Anikó

SZÁSZ Anikó

STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI ELITE DIN ȚARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII

Proiect finanțat de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din Invățământul Superior (CNCSIS)

Szász Anikó  este membră a colectivului de cercetare inființat în cadrul Societății Muzeului Ardelean în anul 1999, care se ocupă cu editarea registrelor (Libri Regii) cancelariei princiare sub forma de regeste în limba maghiară. Până în prezent a colaborat sub îndrumarea academicianului Jakó Zsigmond (1916–2008) la editarea registrelor din timpul principilor Ioan Sigismund, Cristofor și Sigismund Báthory, dovendindu-și cunoștințele în domeniul paleografiei latine și maghiare, care sunt indispensabile în prelucrarea și editarea izvoarelor istorice medievale și premoderne. Din 2003 își desfășoară studiile de doctorat la Universitatea Babeș-Bolyai, în cadrul Facultății de Teologie Reformată, pregătindu-și disertația în domeniul istoriei eclesiastice cu titlul Parohia reformată din Cluj în a doua jumătate a secolului al XVII-lea.

Domenii de competență: istoria Principatului Transilvaniei, istoria artei, istoria bisericii; în special istoria socială și economică a Principatului, paleografie.

Rezultatele practice obținute se concretizează într-un număr de 3 cărți și 5 articole publicate.

Lucrări în domeniul temei propuse:
1. Az erdélyi fejedelmek Királyi Könyvei [Registrele principilor ardeleni]. I. 1569–1581. VII/1. János Zsigmond Királyi Könyve [Registrul lui Ioan Sigismund] 1569–1570. VII/2. Báthory Kristóf Királyi Könyve [Registrul lui Cristofor Bathory] 1580–1581. Red. Fejér Tamás, Rácz Etelka, Szász Anikó. Kolozsvár, 2003. 226. p.

2. Az erdélyi fejedelmek Királyi Könyvei [Registrele principilor ardeleni]. I. 1582–1602. VII/3. Báthory Zsigmond Királyi Könyvei [Registrele lui Sigismund Bathory] 1582–1602. Red. Fejér Tamás, Rácz Etelka, Szász Anikó. Kolozsvár, 2005. 797. p.

3. The so-called Libri Regii Protocols of the Transylvanian Princes. In: Colloquia. Journal of Central European History. XIII. nr. 1–2. 2006. 272–289. (Coautor: Fejer Tamas)

4. A nemesek jogi helyzete az erdélyi városokban és mezővárosokban Báthory Zsigmond korában. [Drepturile nobililor in orașele libere regești și târguri în timpul principelui Sigismund Báthory.] In: A Báthoriak kora [Epoca Bathoreștilor] Nyirbátor, 2008. 126–136.

5. A nemesek jogi helyzete Désen és Tordán Báthory Gábor Királyi Könyveinek tükrében. [Drepturile nobililor din Dej si Turda in lumina documentelor din registrele principelui Gabriel Bathory.] In: Báthory Gábor és kora. [Gabriel Bathory si domnia sa.] Debrecen 2009.  199–205.

Modalități de valorificare și diseminare a rezultatelor:

A publicat 3 cărți și 5 articole, a participat la conferințe naționale și internaționale (Italia, Ungaria).

A beneficiat de următoarele burse de cercetare:

1. Administrația și funcționarea parohiei reformate din Cluj în secolul al XVII-lea. – MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram / Hungarian Academy of Sciences, Scholarship Programme for Hungarian Science across the Borders, decembrie 2007– mai 2008.

2. Bunurile si administratia parohiei reformate din Cluj in secolele XVII-XVIII. – MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram / Hungarian Academy of Sciences, Scholarship Programme for Hungarian Science across the Borders, ianuarie–iunie 2007.

3. Registrele principelui Gabriel Bathory. – Domus Hungarica Scientiarum et Artium, Budapesta (Academia Maghiară de Științe), 1–30 decembrie 2007.

 4. Regestarea registrului principelui Gabriel Bethlen din anii 1615–1617. – MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram / Hungarian Academy of Sciences, Scholarship Programme for Hungarian Science across the Borders, ianuarie–iunie 2006.