Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
Erdélyi családtörténeti adattár
Magyar családtörténeti adattár
Keresem a családomra vonatkozó adatokat!
A Kárpát-medence digitalizált anyakönyvei
Családtörténeti adatokat keresnek
Visszaemlékezések
Romania research page on FamilySearch.org
Hungary research page on FamilySearch.org
A romániai megyei állami levéltárak 1601 előtti oklevelei
Erdélyi családtörténeti adattár -> C (Címer - Czimburgi)

C (Címer - Czimburgi)

Címer Címeres nemeslevelek gyűjteménye (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ –b.: Ujabb czimereslevelek a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárában. Turul 1914. 130–132. ■ Györffy István: Vármegyék és városok levéltáraiban örzött armálisok 1790–1816. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 26–30, 84–87. ■ Bevilaqua Béla: Egy heraldikai curiosum, Genealógiai Füzetek 7 (1909). 142–144. ■ Ghyczy Pál, A magyar király sisakdísze egy XVI. századbeli angolczímerkönyvben, Genealógiai Füzetek 8 (1910). 1–2. ■ Kelemen Lajos: Régi unitárius családok címerei. 4 címerrel. Unitárius Közlöny 1912. 84–87. ■ Köblös Zoltán, János Zsigmond czímeradománya 1568-ból (czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 3 (1905). 106–108. ■ Sándor Imre: A sisak és sisakdísz. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 80–83. ■ Sándor Imre: Beszélő czímerek (1 pecsét- és 8 czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 8 (1910). 97–102. ■ Sándor Imre: Czímerhasználat (2 czímerrajzzal): Genealógiai Füzetek 8 (1910). 49–53. ■ Sebestyén József: A czímerek eredete és fejlődése. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 82–83. ■ Sebestyén József: A gúnyczímerekröl (czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 4 (1906). 18–20. ■ Sebestyén József: A magyar heraldika jellemző sajátságai. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 91–92. ■ Sebestyén József: A magyaros czímer (5 czímerrajzzal és 1 képpel), Genealógiai Füzetek 4 (1906). 65–69, 93–94, 105–106, 117–118. ■ Sebestyén József: Báthory András czímerlevelei (4 czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 5 (1907). 61–65, 73–74. ■ Sebestyén József: Egy megmagyarosodott Zsigmond-kori czímer (pecsétrajzzal), Genealógiai Füzetek 7 (1909). 144. ■

Czakó de Sepsiszentgyörgy et Kilyén (sepsiszentgyörgyi és kilyéni Czakó) Czakó Károly: A sepsiszentgyörgyi és kilyéni Czakó család. 1–3. Magyar Családtörténeti Szemle 1942/7. 145–153., 2 t., 1 cr.; /8: 180–186., 3 t; /9: 208–213., 18 t. ■

Czikmántori de Székelyudvarhely (székelyudvarhelyi Czikmántori) székelyudvarhelyi Czikmántori cs levelei (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Czimburgi 1597. máj. 3. Tordai Erdődi máskép Szabó Demeter és felesége Czimburgi Borbála czímerlevele Báthory zsimondtól (czímerrajzzal). Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 28–29. ■