Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
Erdélyi családtörténeti adattár
Magyar családtörténeti adattár
Keresem a családomra vonatkozó adatokat!
A Kárpát-medence digitalizált anyakönyvei
Családtörténeti adatokat keresnek
Visszaemlékezések
Romania research page on FamilySearch.org
Hungary research page on FamilySearch.org
A romániai megyei állami levéltárak 1601 előtti oklevelei
Erdélyi családtörténeti adattár -> J (Jancsó - Josinczi)

J (Jancsó - Josinczi)

Jancsó Sz. Bakk Endre: A Bak és Jancsó család története. Budapest 1883; ism. Turul 2 (1884). 73–75. ■ Sz. Bakk Endre: Kézdivásárhely s az ottani Jancsó családok története. Kézdivásárhely 1897; ism. Turul 15 (1897). 150–151. ■ Bakk Endre: Kézdivásárhely és az ottani Jancsó-család története. Kézdivásárhely 1896. ■

Jancsó de Kercsesora Kelemen Lajos: Kercsesorai Jancsó Pál följegyzései származásáról, életéről és rokonairól. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 41–44. ■

Jankó de Zágon (zágoni Jankó) zágoni Jankó cs lt (1691–1797), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/97. sz. fond. ■

Járai Zichy Nándor: A Járai-család czimere. Turul. 1913. 145–157.

Jászkúnsági nemesek Györffy István, A jászkúnság nemessége 1699-ben. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 55–56. ■ Györffy István: A jászkúnság nemessége 1720-ban. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 102–103. ■

Jókai de Ásva (ásvai Jókai) Sándor Imre: Ásvai Jókai Mór. 1825–1904. Genealógiai Füzetek 2 (1904), 65. ■

Jósa Jósa János: A csikszentgyörgyi Jósa-család rövid története. Az eredeti anyakönyvek, levéltári és családi oklevelek és más hiteles okmányok alapján … irta. Szamosujvár 1900. Ism. Századok 1914: 423–426; kritikátlan, a hamis „csiki székely krónikát” védelmezi stb. ■

Jósika de Branyicska (branyicskai br. Jósika) branyicskai br. Jósika cs hitbizományi (kolozsvári) lt (benne a szentlászlói Kamuti şs szamosfalvi Mikola cs lt) (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). A régebben a Déva melletti Branyicska kastélyban őrzött Jósika-levéltár 1784-ben sok kárt szenvedett. ■ branyicskai br. Jósika cs magyarfenesi lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Jósika br. család birtokában volt kéziratokat említ Jakab Elek: A Csáky-gorbói kastély történelmi ritkaságai. Századok 1887. 151–157. ■ Bornemissza Tivadarné Jósika Rosalie: Visszaemlékezés családunkra. 1930–1933. Budapest 1934. ■ Kelemen Lajos: A kolozsvári Jósika-ház. Magyar Nép. 1923. 24. sz. 10–11. ■ Kelemen Lajos: A magyarfenesi báró Jósika-kastély. 9 képpel. Művészeti Szalon 1927. 12. sz. 3–10. ■ Kelemen Lajos: A csákigorbói kastély. 7 képpel. Művészeti Szalon. 1928. 10. sz. 3–8 és 11–12. sz. 3–7. ■ Kelemen Lajos: Branyicskai özv. báró Jósika Samuné. Keleti Újság. 1940. 26. sz. 2. ■ Nyomtatott halotti beszéd: Életnek, Örök –, drága illatja, mellyel, a koporsónak pora között-is, kedvesen illatozott néh. liber báró Branyitskai Jósika Mózes vice colonellus ur ő nagysága; és a mellyet, az ő nagyságának utolsó tisztességet tett prédikátziónak és oratziónak kibotsattatásokkal, férjéhez való igaz hűségének emlekezetére, a következendő világnak által-adott ... Hadadi Veselényi Mária ur-aszszony ő nagysága. (4-r. 34 lev.) Kolosváratt, 1756. Ny. Páldi István által. A. M. Szathmári Pap Sigmond: Hit által a világon győzedelmeskedett Moses, néh. méltgs liber báró Branyitskai Jósika Miklós ... kinek e földön utolsó tisztessége meg-adására ... együgyü halotti tanitást tett. Ajtai, Mich.: A. Oratio exsequialis, habita super funere Mosis lib. bar. Jósika, de Branyitska. (Butsúztató versek.) ■

Josinczi de Josincz (josinczi br. Josinczi) 1749. decz. 1. A josinczi Josincziak és nagyváradi Inczédiek közös bárói oklevele (czímerrajzzal). Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 53–55. ■

Josinczi Szentmártoni Kálmán: Báró Josinczi Lajos följegyzései. 1776. Genealógiai Füzetek 7 (1909). 40–44. ■