Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Welcome
Transylvanian Family History Database
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Welcome -> Transylvanian Family History Database -> I (Ilosvay - Iwchych)

I (Ilosvay - Iwchych)

Ilosvay Petrovai György: Az Ilosvay család története. Turul 14 (1896). 19–27, 66–75, 97–110, 157–178. ■ N. Ilosvay László: Kiegészítés az Ilosvay család leszármazásához. Turul 45 (1931). 93–96. ■

Illyani 1668. szept. 6. Novaji Hunyadi máskép Illyani György és Mátyás czímerlevele Apafi Mihálytól. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 115–116. ■

Imreh de Étfalva (étfalvi Imreh) étfalvi és pávai Imreh cs lt (1687–1864), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 412. sz. fond.

Imreh de Étfalva et Páva (étfalvi és pávai Imreh) étfalvi és pávai imreh cs lt (1697–1864), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/95. ■

Imreh de Fotosmartonos (fotosmartonosi Imreh) fotosmartonosi Imreh cs lt (1797–1870), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/42. sz. fond. ■

Incze de Kisgörgény (kisgörgényi Incze) 1636. júl. 16. Kisgörgényi Incze Márton, felesége Gyirgyai Erzsébet és gyermekeik (Mihály, János, Márton) czímerlevele I. Rákóczy Györgytől (czímerrajzzal). Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 156–157. ■

Incze de Lisznyó (lisznyói Incze) lisznyói Incze cs lt (1670–1843), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 59. sz. fond. ■

Incze de Nagybacon (nagybaconi Incze) nagybaconi Incze cs levelei (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Inczédi de Nagyvárad (nagyváradi br. Inczédi) nagyváradi Inczédi család levelei (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ 1749. decz. 1. A josinczi Josincziak és nagyváradi Inczédiek közös bárói oklevele (czímerrajzzal). Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 53–55. ■ 1751. márcz. 24. Nagyváradi báró Inczédi József és hasonnevű unokájának temetési meghívója. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 60. ■ 1788. szept. 25. Nagyváradi báró Inczédi Gergely, Elek és Ágnes, losonczi báró Bánffy Ferenczné leszármazási bizonyítványa. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 10. ■ Kis Bálint: Az Inczédi és a belőle kiágazott báró Jósinczi család. Turul 11 (1893). 154–155. ■ Országos Széchenyi Könyvtár Fol. Hung. 682, 683. ■

Istók de Bereck (berecki Istók) berecki Istók cs lt (1712–1814), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/43. sz. fond. ■

Istvánffy de Csíkmadéfalva et Kisasszonyfalva (csíkmadéfalvi és kisasszonyfalvi Istvánffy), Istvánfi de Csíkmadéfalva (csíkmadéfalvi Istvánfi) csíkmadéfalvi Istvánfi cs levelei (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Sándor Imre: A csíkmadéfalvi és kisasszonyfalvi Istvánffy család (czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 70–73. ■ 1839. okt. 6. Csíkmadéfalvi Istvánffi Antal nemesi bizonyítványa Csíkszéktől. Sándor Imre. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 120. ■

Iszlai de Ikland (iklandi Iszlai) Szentmiklósi László: Iklandi Iszlai József. 1840–1903. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 73–74. ■

Iwchych Turul 1904. Radvánszky Béla: Négy czimerlevél. Turul 1904. 156–161.