Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Welcome
Transylvanian Family History Database
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Welcome -> Transylvanian Family History Database -> U, Ú, Ü, Ű (Udvarhely szék - Ütő-Remete)

U, Ú, Ü, Ű (Udvarhely szék - Ütő-Remete)

Udvarhely szék Sándor Imre: Udvarhelyszéki lustra 1604-ből. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 9–14, 45–51, 69–74. ■

Ugron de Ábránfalva (ábránfalvi Ugron) ábránfalvi Ugron cs lt (benne a köröstarcsai Weér cs lt). (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). Vö. Jakó Zsigmond: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának 1944. évi működéséről. Erdélyi Múzeum 56 (1994). 99. ■ Az ábránfalvi Ugron család címerrajza. Magyar Családtörténeti Szemle 1942/2: 34. ■ Gyulai Rikárd: Ábránfalvi Ugron István leszármazása (32-ös ősfa), Genealógiai Füzetek 2 (1904). 69–73. ■ Gyulai Rikárd: Ábránfalvi Ugron Zoltán leszármazása (16-os ősfa), Genealógiai Füzetek 2 (1904). 12–14. ■

Ujfalvi de Mezőkövesd (mezőkövesdi Újfalvi) mezőkövesdi Ujfalvi család levéltára (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Ujfalvi Sándor: Emlékiratai. Kolozsvár 1940. ■ Persián Kálmán: A mezőkövesdi Újfalvi család (1 czímerrajzzal és 1 képpel). Genealógiai Füzetek 4 (1906). 72–76. ■

Ujlaki de Sárközujlak (sárközujlaki Ujlaki) sárközujlaki Ujlaki család iratait (az Esterházy család kolozsvári levéltárából) idézi Esterházy János: Adalékok a sárköz-ujlaki Ujlaky család nemzékisméjéhez. Századok 1870. 155–160. ■

Urai 1721. márcz. 27. Urai Éva Nagyszegi Gáborné temetésének költségei. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 31–32. ■

Ütő-Remete (Ütő-Remete cs lt), (1908–1948), Román Nemzeti Levéltár, Fehér Megyei Igazgatóság (Gyulafehérvár), 1395. sz. fond. ■