Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
Erdélyi családtörténeti adattár
Magyar családtörténeti adattár
Keresem a családomra vonatkozó adatokat!
A Kárpát-medence digitalizált anyakönyvei
Családtörténeti adatokat keresnek
Visszaemlékezések
Romania research page on FamilySearch.org
Hungary research page on FamilySearch.org
A romániai megyei állami levéltárak 1601 előtti oklevelei
Erdélyi családtörténeti adattár -> Pótlás I. (2007. 05. 01.)

Pótlás I. (2007. 05. 01.)

 

Pótlás az Erdélyi családtörténeti Adattárhoz

I. (2007. 05. 01.)

 

Kendeffy Szabó Károly: A Kendefiek a XIV. és a XV-dik században. Századok 2 (1868). 22–43. ■

Teleki ■ Orbán János: Egy főúri család temetkezőhelyének kialakulása a 18–19. században. Adatok a sáromberki Teleki-kripta építéstörténetéhez. In: Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és régiségtárából. Új sorozat. I. (XI.) köt. 2006. 205–223 [a függelékben a sírfeliratok közölve vannak].

 

Családtörténeti vonatkozású kéziratok a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban.

(Újvári Mária ny. főkönyvtáros gyűjtéséből)

 

Apafi II. Apafi Mihály lakodalmi meghívója a szászvárosi tanács és közönség részére. 1625 máj. 26. 96. lap. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 538. ■

Bajtay Török Franciscus: Oratio funebris is laudem excellentissimi ac Ill. Domini Josephi Antonii L. B. Bajtay defuncti Transsylvaniae Episcopi. 1773. 4 r. 8 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1524. ■

Bánffy Bánfi Dienes: Praefatio. [B. Diénes által 1674. dec. 7-én írt munka. Bevezetőjében a gyulefehérvári határozatot tartalmazza, majd Bánffi D. válaszait tartalmazza az ellene hozott 32 vádpontra. A válszokat Pataki István fogalmazta meg, aki a Ref. Coll. tanára 1641–1693 között. Bánffi D.-t kivégezték 1674-ben.] XIX. sz. eleje. 14 lev. Magyar ny. Másolta: Fekete János. Tulajd.: Bánffi L. Filigr.: K. Monostor 1810. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1048. ■ Bánfi Volfgangus (Erdély kincstárnoka 1724–1794): Geneologiae deductio ... familiae comitum baronum Bánfi de Losontz, ab Libero Barone Volfgango qoudam Banfi e fide dignis Literalibus instrumentis excerpte .... Latin kézirat. A végét más kézírással egészítették ki 1813-ban. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1044. ■ Bolla Márton: Éneki szerzemény, mely musikához készítve [...] Bánffi György [...] és Kemény Anna tiszteletekre [...] kiadatott. 1797. 8 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1641. ■ Convocatoria ad fumus ill. Georgii Bánffy. 30 Octobris 1735. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 292/9. (45. lap.) ■ Convocatoria ad funus ill. Georgii Bánffy 30 octobris 1735. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 390. ■ Convocatoria ad funus ill.e. Georgii Bánffy 1735. Coll., XVIII. sz. 4r. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 390., IX., p. 45. ■ A Losonczi Bánfi familiának genealogica deductioja. Bánfi Farkas munkája. Kererkes Ábel kéziratgyűjteménye. V. köt. 1. sz. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 576. ■ Fülei György: Bánffy Zsigmond ... nevenapját tisztelő versecskék. 1745. 4 r. 2 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3788. ■ Genealogia Familiae Bánffiane de Losontz. XIX. sz. 4 r. 10 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 324. ■ Herepei Károly oratioja Gr. Lázár Lászlóné Br. Bánffy Erzsébet felett. 1831. 4 r. 14 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1200. ■ Kemény Miklós (gróf): Bánffy György tiszteletére. 1806. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1561. 126–127. lev. ■ Molnár Borbára: Fő Méltóságú Losontzi Grof Bánfi György urnak ... neve napjára készíttetett alázatos tisztelet. Kolozsváron 1798. 6 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1090. ■

Barcsay Barcsay László: Siralmas Ének, melyet kélt Bartsai Klára Kis Asszony keserves halálának megsiratására irt megszomorodott testvére Bartsai László. 1786. 5 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1527. ■ Haller Gábor gr.: Cs. k. obester Barcsay Ábrahám emlékezete. XIX.sz. elejéről. 4 r. 24 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1529. ■

Becsky Becsky-család. Versek. XIX. sz.? 2 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 4570. ■

Béldi Béldi Zsuzsánna versei. 1710. [Szabó Károly másolata]. 2 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1522. ■ Paulus Béldi notam incurrit. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 300. 49–50. lev. ■ Processus contra uxorem Pauli Béldi. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 300. 50–51. lev. ■

Bencze Bencze András 1707–1710. évi naplójegyzetei.13 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 4377. ■

Bethlen [Bethlen Miklós gr.]: Méltóságos erdélyi cancellarius gróf Bethlen Miklós életének leírása. 386 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 136. ■ [Bethlen Miklós]: Bethlen Miklós notái. XVII.sz. 59 old. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 4821. ■ Bethlen Domokos gróf kéziratai. 1830–1840. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2888. ■ Bethlen György levelei szüleinek. Ms. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, 4364. ■ Bethlen István, bethleni: Diarium Campestre pro Campania A. 1738. 1738–1739. 37 lap. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 972. ■ Bethlen Miklós gr.: Sudores et cruces comitis de Bethlen. 1770. 241 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 137. ■ Bethlen Miklós gróf történeti emlékrajzai. XVIII.sz. 62 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 958. ■ Csiszár Sámuel: Halotti beszéd iktári gróf Bethlen Kata felett 1836-ban. 19 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1305. ■ Gróf bethleni Bethlen Kata Életének rövid leírása. XVIII.sz. 93 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 643. ■ Jantsó József halotti beszéde gr. Iktári Bethlen Domokos felett 1791. Szt. Mihály hava 13-án. 1791. 4 r. 20 lev. – Jantsó József: Igaz mennyei hazafi akit akkoron mikor néhai méltóságos ... iktári Bethlen Domokos úr meghidegedett pora az héderfáji reformátum templom alatt készíttetett nemzetségi temető boltba az idejig való nyugodalomra betétettetett rajzolt le. 1791. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1199. ■ Kis József: Üdvözlő beszéd gr. Bethlen Imréhez. 1817. 8 r. 4 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3045. ■

Bornemissza Bornemissza Anna gazdasági naplója. 1667–1672. 243 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1270. ■

Castaldo Doby Antal, Feöldi: Magyar családok ismertetése. Benne: Piadennai gr. Castaldo család. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 507. XIX.sz. ivr. 20 lev. ■

Címer Gyulafehévári (Czimeriró, Alba-Julanus) Pál Deak Czimermintakönyvének másolata. XVIII. sz. végén készült szöveg és vízfestménymásolat. [Tartalma: 1.b. lapon Heydendorff Mihály ajánlása a Magyar Nyelvmívelő Társasághoz, 1794. – 2.a. Gyulafehérvári Pál. – 4.b. Báthory Zsigmond.– 5.a. Mária Kristina – 8.a. Basta György. – 9.a. Mihály Vajda. – 10.b. Rákóczy Zsigmond. – 11.a. Telegdi Borbála. – 14.a Báthori Gábor. – 15.b. Bocskay István. – 16.a. Bethlen Gábor. – 17.a. Bethlen István. – Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 917. ■

Cristiani Doby Antal, Feöldi: Magyar családok ismertetése. Benne: Balli és Hernani br. Cristiani család. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 507. XIX.sz. ivr. 20 lev. ■

Csáky Csák nemzetség ismertetése. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 506. ■ Csáky család ismertetése. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 505. ■ Gr. Csáky Euláliáraírt gúnyvers. XIX. sz. 9 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3083. ■

Csíkszék Primipillusok regestruma Csík-, Gyergyó-, és Kászon-székben 1550 körül. 2 r. 6 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2199. ■

Czittich Doby Antal, Feöldi: Magyar családok ismertetése. Benne: Br. és nemes Czittich család. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 507. XIX.sz. ivr. 20 lev. ■

Czobor de Szentmihály Doby Antal, Feöldi: Magyar családok ismertetése. Benne: Szent-Mihályi gr. Czobor család. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 507. XIX.sz. ivr. 20 lev. ■

Dalberg Doby Antal, Feöldi: Magyar családok ismertetése. Benne: Dabbergi gr. és br. Dalberg család. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 507. XIX.sz. ivr. 20 lev. ■

Daniel Doby Antal, Feöldi: Magyar családok ismertetése. Benne: Vargyasi br. és nemes Daniel család. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 507. XIX.sz. ivr. 20 lev. ■ Házasulandók praesciptiója. Vargyasi Daniel István és Teleki Judit lakodalmára. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 292/8. (44. lap.) ■ Herepei Ádám. Oratio néha mélt. Daniel Katának mélt. Mara Lőrincz úr élete társának eltemettetése alkalmával. XVIII. sz. 8 r. 29 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1672. ■ Jegyzés öreg B. Vargyasi Danielről. Kererkes Ábel kéziratgyűjteménye. IV. köt. 35. sz. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 576. ■

Daróczy Doby Antal, Feöldi: Magyar családok ismertetése. Benne: Deregnyöi br. Daróczy család. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 507. XIX.sz. ivr. 20 lev. ■

Doboka vármegye Hodor Károly: Függelék Doboka vármegye ismertetéséhez. 1837–1866. 4 r. 90 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 590. ■ Hodor Károly: Második pótjegyzet Doboka ismertetéséhez. 1872. 4 r. 38 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 552. ■

Erdély Az Erdély-országi nagy fejedelemségnek gyűléseiben jelen volt főbb rendű tagjainak esméretek végett készíttetett poétai jegyzések. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 841. 12–26. lev. ■ Hodor Károly. Adalékok Magyarország családai 13. kötetéhez. 1867. 8 r. 80 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 407. ■ II. József erdélyi útja 1773-ban. XVIII.sz. iv r. 4 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 757. ■ Mikola Ladislaus de Szamosfalva: Historia Genealogica Transylvanica. XVIII. sz. 4 r. 63 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 609. 1–55 lev. ■ Mikola Ladislaus: Historia Genealogica Transylvaniae. 1828. 4 r. 97 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 615. ■ Nomina Forum Magnarum et Nobilium qui ec Incl. Regno Hungaria olim M. Principatum Transilvaniae ... [Genealogia, 1804- ben állították össze]. XIX.sz. eleje 12 lev. Latin ny. Másoló: Fekete József. Tulajd.: Bánffy L. Filigr.: K. Monostor 1810. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1049. ■

Esterházy Gr. Esterházy Kálmán emlékezései. XX. sz. 80. 72 lev. 2 füzet. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2496. ■ Gr. Eszterházy Dénes gyakorlatai. 1802. 40. 17 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2374. ■

Gáborfi Tekerőpataki Gáborfi István naplója. 1744–1764. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 656. ■

Gál Gál Ferencz halotti búcsúztatója. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 464. 114–116. lev. ■

Gyergyószék Primipillusok regestruma Csík-, Gyergyó-, és Kászon-székben 1550 körül. 2 r. 6 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2199. ■

Gyulay Ima gr. Kuun Lászlóné sz. Gr. Gyulay Konstancia halálának 25-ik évforduló napján. XIX. sz. 8 r. 7 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3015. ■ Pongrátz József névnapi köszöntője gr. Gyulai Istvánhoz (színes rajzokkal). Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1567. Colligátum, XVIII–XIX. sz. 104 lev. 4o. p. 2. ■ Zágoni A. András: Egyházi beszéd gr.Gyulai István felett. 1758 (Gyulakután). Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1567. Colligátum, XVIII–XIX. sz. 104 lev. 4o. p. 58–64. ■ Lisznyai Ferencz: Egyh. beszéd gr. Gyulai István felett. 1758 (Maros-Németiben). Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1567. Colligátum, XVIII–XIX. sz. 104 lev. 4o. p. 65–83. ■ Zeyk Zsigmond névnapi köszöntője gr. Gyulai Istvánhoz. 1798. jan. 23. Déva . Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1567. Colligátum, XVIII–XIX. sz. 104 lev. 4o. p. 3. ■

Haller Causa directoris contra Ioannem Haller. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 300. 52. lev. ■ Gr. Haller József úrnak a Petőfi Sándor sírhelyére vonatkozó igen fontos levelei és más, a tárgyra vonatkozó okmányok. 1888. 78 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 695. ■ Haller Gábor naplójából. XIX.sz. 8 r. 24 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2257. ■ Haller József gr.: Török jegyzetek. XIX.sz. 41 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1417. ■ Instructio fideli nostro Petro Haller proventuum nostrorum in Transylvania administratori et thesauraris. 40–72 lev. XVIII. sz. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 25. ■

Huszti András Huszti András: Politica, az az ország és abba levő statusok igazgatása a conservatioja felöl való tudomány. Kolozsváratt 1734. 164 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1372. ■ Politica incepta a 1729. 28 novemb. per Joh.Gottl.Heineccium. Adtendente et describente eiudem discipulo Andreas Huszti. [Francofurti cis Viadrum], 160 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1397. ■

Ikfalvi Ikfalvi János vegyes naplójegyzetei. 1747–1759. ivr. 1–294 + 414–470 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 512. ■

Incze I. és II. Incze Mihály feljegyzései és Deáki Sámuelnek II. Incze Mihály születésére írt köszöntő verse. XIX. sz. 4 r. különálló lapok. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3459. ■

Inczédy, Inczédi de Nagyvárad Nagyváradi Intzédi Pálnak maga életében Erdélyországban történt dolgoknak feljegyzése 1660–1695. Kererkes Ábel kéziratgyűjteménye. V. köt. 7. sz. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 576. ■ Intzédi Pál feljegyzései. 37–42. lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 602. ■

Jósika „Igaz egyenes szívből eredt versek” Br. Josika Máriáról (dicsőitő versek). Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1567. Colligátum, XVIII–XIX. sz. 104 lev. 4o. p. 14. ■ Baczoni Pál: Halotti egyh. beszéd br. Jósika Mózes felett. 1756 (Rápolt). Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1567. Colligátum, XVIII–XIX. sz. 104 lev. 4o. p. 39–54. ■ Gr. Gyulay Józsefné br. Jósika Mária versei (részben saját kézírással). Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1567. Colligátum, XVIII–XIX. sz. 104 lev. 4o. p. 11–13. ■ Jósika Antal: Matera tentaminis et philosophia theoretica et practica. Claudiopoli 1792. 4 r. 4 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3564. ■

Kacsándy 18. Kis-Rhedei Rhédei Lajos úr élete párja, Kohányi Kátsándi Therézia utolsó tiszteletének s eltemettetésének leírása. Bétsben. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1561. 102–105. lev. ■

Kálnoky Kálnoki családra vonatkozó örökösödési ügyben határozat. É. n. 361 p. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1430. ■

Károlyi Bethlen Gáborné Károlyi Susánna temetésének rendi. [1620]. 6 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1127. ■ Károlyi Susánna temetésének rendi. 1620. 6 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1127. ■

Kászonszék Primipillusok regestruma Csík-, Gyergyó-, és Kászon-székben 1550 körül. 2 r. 6 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2199. ■

Kemény Bolla Márton: Éneki szerzemény, mely musikához készítve [...] Bánffi György [...] és Kemény Anna tiszteletekre [...] kiadatott. 1797. 8 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1641. ■ Hegedűs Sámuel: A virtus a sír szélén. Halotti beszéd gróf Kemény Sámuel felett. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1202. ■ Kemény familia genealogiája. Mely kezdetit vette a Tek. Mikola familiából 958 eszt. XVIII. sz. 4 r. 63 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 609. 55–63 lev. ■ Kemény Farkas groff végtisztelete. 1805. (nyomtatvány, coll.) Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1561. 69–72. lev. ■ Memorien des br. Kemény Stefan in dem 1848ger Jahre ... durch die walachischen Raubhorden ... einige Scenen aufgefürt sind. XIX. sz. 4 r. 65 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1969. ■

Kendeffy Kendeffi Alexius (de Malomviz): Exempla periodorum simplicium diversarum specierum gratioris versae, fusae et miztae constructa ab – philosophiae studente 1756 in collegio reformatorum Claudiopolitano. 2 lev.+ 395 p. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1405. ■ Kendeffi? Halotti beszéd G. K. Á. felett. XIX.sz. 4 r. 10 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2583. ■ Kendeffy Ádám emlékére tartott beszédek Ditső Szt. Mártonban, Böjtmás hava 17-én 1834. 1834. 4 r. 12 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1201. ■ Mikó Imre gróf: Kendeffi Ádám. XIX. sz. ivr. 10 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2212. ■ Wesselényi Miklós báró: Gróf Kendeffy Ádám felett mondott beszéde. N. Enyed 1834. 4 r. 17 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2153. ■

Keserű de Barót (baróti Keserű). A baróthi Keserű-család családfája és nemeslevele. 7 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1492. ■

Kisfaludy Ifjabb Kisfaludi Ferencz családi följegyzései 1709-ből és 1710-ből. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 691/1. ■

Kornis [Iktári gr. Bethlen Domokosnak] Gr. Kornis Mihály Kolozsvármegye administrátorához intézett búcsúbeszéde. 1832. 8 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2106. ■ Kornis Anna gróf naplója (1850–1851). 1850–1851. 4 r. 54 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1862. ■ Kornis Gáspár (de Ruszka) Naplója 1678–1683. 2 r. 7 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 132. ■ Kornis Gáspár feljegyzései Erdélynek és a Kornis családnak viszontagságairól 1678–1683. XIX. sz. első feléből. 4 r. 13 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 600. ■

Kuún Gr. Kuún Gézané emlékirata. II. köt. XX. sz. 2 r. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3367. ■ Jakab Mózsa. Ima gróf Kuún Kocsárd sírboltba tétele alkalmából. 1895. 4 r. 4 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1376. ■ Lázár István gr.: A Méltóságos groff úr Lázár Gábor és groff Kun Klára első fiának, méltóságos groff Lázár István zászlótartónak iffin életében viselt dolgainak magyar versekben való leírása. 1764. 8 r. 72 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 442. ■

Lázár Gr. Lázár József jegyzetei. 1860–1864. 1860–1864. 2 r. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3240. ■ Gr. Lázár Miklós: Családtörténeti jegyzetek. XIX. sz. 4 r. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2523. ■ Gr. Lázár Miklós: Jegyzetek Nagy Iván „Magyarország családai” cz. munkájához erdélyi és Erdélyben szereplő családokra. XIX. sz. 4 r. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2521. ■ Gr. Lázár Miklós: Toldalék a gr. Lázár család történetéhez. XIX. sz. 4 r. 4 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2995. ■ Lázár István gr.: A Méltóságos groff úr Lázár Gábor és groff Kun Klára első fiának, méltóságos groff Lázár István zászlótartónak iffin életében viselt dolgainak magyar versekben való leírása. 1764. 8 r. 72 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 442. ■ Nádudvari Sámuel: Carmen genethliacum Latinum in honorem Emerici Lázár. 1743. 8 r. 7 lev. - Leirta Kendeffi Elek Aranyos Gyéresen 1754. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2495. ■

Macskássy Lázár Miklós gróf: A tinkovai Macskási család Erdélybe szakadt ágainak leszármazása és rövid ismertetése. 1864. 4 r. 34 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 572. ■

Mara de Felőszálláspatak Diarium vitae familiae Mara de Felö Szállás-pataka ab anno 1714 usque 1833. XIX. sz. 7 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2287. ■

Mikó Búcsúztató versek Mikó Ferenc, Toroczkai Mihály és Sükösdi György felett. XVII. sz. 4 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1124. ■ Mikó Miklós, bodoki (hidvégi) följegyzései születésétől (1597) – 1667-ig. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 691. ■ Gr. Mikó Imre családjáravonatkozó és vegyes kisebb iratok. XIX. sz. 2 r. , 4 r. , 8 r. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2821. ■ Mikó Ádám gróf: Uti napló Erdély délnyugati részéből. 1860. ½ r. 73 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2030. – 1860. ½ r. 38 lev. Ms. 1997. ■ Mikó Ferencz históriája. 1–36. lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 602. ■ Mikó György gr.: Diarium. XIX. sz. 4 r. 5 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2474. ■ Mikó Miklós bodoki (hídvégi) följegyzései születésétől 1597–1667-ig. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 691/1.

Mora [Tarcsi László: Az méltóságos gróf nagyszalontai Tholdi Sámuel úr eö nagysága és grófné Mora Katalin asszony eö nagyságok tiszteletekre adattatott gazdálkodásra utat mutató könyvecske. 1802. 8 r. 46 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 416. ■

Nagy (petki), petki Nagy [Petki Nagy Boldizsár] Diáriuma 1755–1760. XVIII. sz. 8 r. 100 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1799. ■ Nagy (petki), petki Nagy [Petki Nagy Pál]: Perceptio pecuniarum /s egyéb naplójegyzetek/ 1702–1703. 1702–1703. 8 r. 227 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1788. ■

Naláczi Apafi conferálja a Hunyad vármegyei Főispánságot a Nalácsi István fiának. Radnóth 1687, 15a Augustusi. Kererkes Ábel kéziratgyűjteménye. IV. köt. 31. sz. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 576. ■

Nemes de Hídvég Nemes János (hidvégi): Néhai hidvégi idősb Nemes János jegyző-könyvéből summáson kiszedett emlékezetre méltó dolgok. 1793. 4 r. 102 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 614. ■

Pap de Bencéd, Pap de Benczéd, bencédi Pap, Benczédi Pap Szép énekek. XIX.sz. elejéről 8 r. 8 lev. A Benczédi Pap-család levelesládájából. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1809. ■

Petrichevich-Horváth Halotti oratio ifj. Petrityevicz Horváth Antal felett. XVIII.sz. 4 r. 16. lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2159. ■

Rhédey Keresztesi Jósef: Sziv-vásár a’mellyben hogy Gróf Kis-Rhédei Rhédei Ádám és R. Sz. B. gróf széki Teleki Mária öszve párosodtak azt örvendi. Szalatson, 1795. 4 r. 8 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2991. ■ Pap [...]: Névnapi üdvözlő vers Rhédey Máriához [Mikóné?]. 1823. 4 r. 2 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2991/354. ■ Rhédey Ádám (gróf Kis-Rhédai) nevenapjára írt tisztelettétel. 1784. 4 r. 8 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2991/389. ■ Sipos Pál: Rhédey Ádám, Teleky Mária, mint vőlegény és menyasszony ő nagyságoknak ajánlja Sipos Pál. Bétsben 1795. 4 r. 4 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2991/405. ■ Wincze Ferencz: Tisztelő versek gr. Rhédei Ádám neve-napjára. 1838. XIX.sz. 4 r. 6 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2372. ■

Rosnyai de Marosjára (marosjárai Rosnyai). Genealogia deductio inclitae familiae Rosnyai de Maros-Jára. Kererkes Ábel kéziratgyűjteménye. V. köt. 7. sz. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 576. ■

Sepsiszentiványi Henter Antinium ad L. Baronem de Sepsiszentivány inauguratum gaudia et vota. 1801. 8 r. 4 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1892. ■

Sükösdi Búcsúztató versek Mikó Ferenc, Toroczkai Mihály és Sükösdi György felett. XVII. sz. 4 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1124. ■

Teleki Bartha János köszöntő versei Gr. Teleki Ádámhoz. 1765. 3 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3789. ■ Báthori Gábor: A főmester hivatalára késedelem nélkül elment Mária. [Halotti beszéd gróf Teleki Lászlóné gróf Teleki Mária felett]. XIX. sz. 20 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2314. ■ Házasulandók praesciptiója. Vargyasi Daniel István és Teleki Judit lakodalmára. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 292/8. (44. lap.) ■ Hetvenöt esztendős gyász, melyet Római Szt. B.-béli gróf néhai Teleki Mihály halálára írt gr. Lázár János deák versbe. Most két sorú magyar versekbe fordított idősb Z. L. 1820ik Légenbe.1820. 4 r. 11 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1528. ■ Katalogus. Néhai méltóságos Groff széki Teleki Kata n. báró Alvinci Gáborné úrasszony eö nagyságától maradott és julius 7-ik napján 1813. rendbe tétetett könyvek katalogusa. 1813. 2 r. 8 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 251. ■ Keresztesi Jósef: Sziv-vásár a’mellyben hogy Gróf Kis-Rhédei Rhédei Ádám és R. Sz. B. gróf széki Teleki Mária öszve párosodtak azt örvendi. Szalatson, 1795. 4 r. 8 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2991. ■ Sipos Pál: Rhédey Ádám, Teleky Mária, mint vőlegény és menyasszony ő nagyságoknak ajánlja Sipos Pál. Bétsben 1795. 4 r. 4 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2991/405. ■ Teleki Ádám gr. id. költség és úti naplója 1746–1747. 4 r. füzet bőrkötés. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2503. ■ Teleki Ádám gr. id. költség naplója. 1731. 4 r. lapsz. nélkül, bőrkötésben. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2517. ■ Teleki Ádám gr. id.: Költségjegyzék és jegyzetek 1738-ból. 1738. 25 lev. különféle nagyságú. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 195. ■ Teleki Ádám gr. id. köszöntő versei. Salutatio Penticostalis. 1716. 8 r. 10 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3609. ■ Teleki Ádám gr. id. naplója bécsi útjáról és dolgairól. 1738. 47 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1490. ■ Teleki Ádám gr. id. naplója 1744-i bécsi útjáról és dolgairól. 1744. 23 lev füzet. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 993. ■ Teleki Ádám gr. id. versei fiához ifj. Gr. Teleki Ádámhoz házassága alkalmából. É. n. 15 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 4639. ■ Teleki Ádám, gr., széki, ifj.: I. Diarium is quo selectiores et potiores rerum definitiones, aliaque notatu digna, ex recentioribus collecta Authoribus, continentus. Opera ac industria Junioris Adami Teleki de Szék inpecta Anno 1755. Claudiopoli Trans. in Collegio Ref. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. Ms. 1325/1. – II. Promptuarium Metaphisicum, continens ut pote Definitiones, et divisiones, aliaque ex recentioribus, Pittissimum collecta Authoribus, opera neque industria Juinioris Adami Teleki de Szék, incepta I. N. D. Anno 1756. 30 Januarii. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. – 1756–1757. 4 r. – Mindkét munka Gr. Teleki Ádám, ifj. kézírása. Az I. mű 85, II. mű 34 számozott lapból áll. A két mű egybe van kötve. Eredeti egykorú félbőrkötés. ■ Teleki Ádám Gr. Széki úti és hadi naplója. XVIII. sz. 8 r. 33 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1884. ■ Teleki Ádám, széki, id. verses önéletrajza. IX.sz. 4 r. 5 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. Ms. 3797. ■ Teleki Ádám versei feleségével való életéről és ennek haláláról. 1754. 8 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 729. ■ Teleki Ádám versei fiához Teleki Ádámhoz házassága alkalmából. é. n. 16 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 991. ■ Teleki Ádám verses önéletrajza. é. n. 56 lev.+12 üres lap + 5 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1563. ■ Üdvözlő vers Széki gróf Teleki Lajos beiktató főbirtokoshoz. 1812. aug. 25. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 841. 9–12. lev.

Tholdalagi Az öreg Toldalagi Mihálynak, az öreg Rákóczi György fejedelem tanácsosának és Maros-Széknek főkapitányának emlékezetül hagyott írása. XIX.sz.-i másolatok. 2 r. 26 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2318. ■ Dósa Elek: Gróf Toldalagi Sigmond tiszteletére írt idylium. 1818. 80. 6 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1869. ■ Tholdalagi Johanna gr. naplója. IX. sz. 8 r. lapsz. nélkül. Gr. Korniss K. letéte 1912-ből. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3101. ■ Toldalagi Sára végső bucsúzása mellyel énekeltetett Koronkában a temetési tisztségnek napján 1750 eztendőben. [Toldalagi Sára és T. Erzsébet temetésére készült halotti énekek]. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1400. ■

Tholdi [Tarcsi László]. Az méltóságos gróf nagyszalontai Tholdi Sámuel úr eö nagysága és grófné Mora Katalin asszony eö nagyságok tiszteletekre adattatott gazdálkodásra utat mutató könyvecske. 1802. 8 r. 46 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 416. ■

Thorotzkay Üdvözlő vers Torotzkai gróf Torotzkai Pál főtiszti beikatatására. 1812. aug. 25. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 841. 1–9. lev. ■ Búcsúztató versek Mikó Ferenc, Toroczkai Mihály és Sükösdi György felett. XVII. sz. 4 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1124. ■ Halotti oratio toroczkai Toroczkai Ferencz felett. XVIII.sz. 40. 14 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2156. ■ Incze Elek: Halotti oratio Toroczkószentgyörgyi Toroczkai Ferencz felett.1766. 4 r. 14 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2156. ■ Üdvözlő vers torotzkai gróf Torotzkai Pál főtiszti beiktatására. 1812. aug. 25. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 841. ■

Ugron Ugron István levelezésének iktatókönyve 1926–1929. 20 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. Ms. 4731. ■

Újfalvi Újfalvi Sámuel sirfelirata. 4 r. 1 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3990. ■

Vay Vay Samuel: Kertbeli öröm, mellyet Minap nyilatkoztatott nagy Szorgalmatosság által, néhai boldog emlékezetű Vaji Sámuel és mostan Irásit Hamvaiból fel szede a Kolos vári Ref. Collegyomba Szönyi Sámuel 1740. esztendőben. 1740. 93 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1146. ■

Vécsey Threnodia C. D. Georgii Vétsei etc. Coll., XVIII. sz. 4r. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 390., V., p. 40–41. ■

Wass Kibitzky Dániel levele és jegyzetei a Hora világról gr. Wass Györgyhöz. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1567. Colligátum, XVIII–XIX. sz. 104 lev. 4o. p. 25–32. ■ Wass Ádám gr.: Proverbia Latino-Hungarica. 1732. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 17. ■ Wass György, Czegei, Naplója 1704 és 1705 esztendőkre. XIX.sz. 4 r. 104 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 587. ■ Wass Ottilia kolozsvári könyvtárának jegyzéke. 1877–1878. 2 r. és 4 r. 2 füzet. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3635. ■ Wass Ottilia. Elegie an Ottilie Wass. 1888. 4 r. 2 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3816. ■ Wass Ottilia. Maros Némethi költői képe 1873-ban. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2338. ■ Wass, Ottilia. Adresse: Langerstrasse Nummer 30. XX.sz. 8 r. 2 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 4515. ■

Weress de Kövend (kövendi Weress) Weress Sámuel, kövendi. Verses búcsúztató 1874-ből. 4 r. 9 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1595. ■

Wesselényi Gyulai Ferencz gratulációja nagyanyja, báró Jósika Mózesné sz. Wesselényi Mária bérmálása alkalmából.1774. 4 r. 4 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2991. ■ Hodor Károly: Gróf Wesselényi Ferencz nádorispán III-ik Ferdinánd és I-ső Leopold királyok alatt. 1823. 4 r. 53 lev. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 282. ■ Szikszay Lajos: Hadadi báró Wesselényi Miklós emléke. 1884. 2 r. 3 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3271. ■ Szilágyi Ferenc: Az ítélet. Szilágyi Ferencz halotti beszéde hadadi br. Wesselényi Miklós felett. 1810. 4 r. 38 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1539. ■