Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
Erdélyi családtörténeti adattár
Magyar családtörténeti adattár
Keresem a családomra vonatkozó adatokat!
A Kárpát-medence digitalizált anyakönyvei
Családtörténeti adatokat keresnek
Visszaemlékezések
Romania research page on FamilySearch.org
Hungary research page on FamilySearch.org
A romániai megyei állami levéltárak 1601 előtti oklevelei
Erdélyi családtörténeti adattár -> Az egyes vármegyék nemességét bemutató munkák

Az egyes vármegyék nemességét bemutató munkák

 

Az egyes vármegyék nemességét bemutató munkák

 

Bihar

Reiszeg Ede: Bihar vármegye nemes családai. In: Bihar vármegye és Nagyvárad. Budapest 1901. 599–651 (Magyarország vármegyéi és városai, szerk. Borovszki Samu).

 

Gyalokay Jenő: Biharvármegye és az utolsó nemesi insurrectio. Nagyvárad 1902.

 

Csanád

Barna János, Sümeghy Dezső: Nemes családok Csanád vármegyében. Makó 1913.

 

Háromszék

Pálmay József: Háromszék vármegye nemes családjai. Sepsi-Szent-György 1901. – Reprint: Sepsiszentgyörgy 20002 (Székely nemesi családok, I–II).

 

Maros-Torda

Pálmay József: Marostorda vármegye nemes családjai (Maros-Vásárhely 1904. – Reprint: Sepsiszentgyörgy 20002 (Székely nemesi családok, III).

 

Udvarhely

Pálmay József: Udvarhely vármegye nemes családjai. Székely-Udvarhely: 1900. – Reprint: Sepsiszentgyörgy 20032 (Székely nemesi családok, IV).

 

Szátmár

Fodor György, Vende Aladár, Gorzó Bertalan: A vármegye nemes családai. Szatmár vármegye. Szatmár-Németi sz. kir. város. Budapest 1908. 566–613 (Magyarország vármegyéi és városai, szerk. Borovszki Samu).

 

Fodor György, Vende Aladár: Nemes családok [Szatmár-Németiben]. In: Szatmár vármegye. Szatmár-Németi sz. kir. város. Budapest 1908. 282–292 (Magyarország vármegyéi és városai, szerk. Borovszki Samu).

 

Torda-Aranyos

Weress Sándor: Torda őscsaládai. Torda 1890. – Kolozsvár 18912.

 

Hunyad

Böjthe Ödön, Hunyad vármegye sztrigymelléki részének és nemes családainak története tekintettel a birtokviszonyokra. Budapest 1891.

Kővári László: Hunyadmegye kihalt családairól. (Veress Endre: Hunyad megye nemes családai. I/1). Déva 1900.

 

Temes

Lendvai Miklós: Temes vármegye nemes családjai. Budapest 1896–1899.

 

Szolnok-Doboka

Kádár József, Tagá­nyi Károly, Réthy László, Pokoly József: Szolnok-Doboka vármegye monographiája. Deés 1900–­1905. I–VII.

 

Jakó Zsigmond: Belső-Szolnok és Doboka magyarsága az újkorban. In: Szabó T. Attila (szerk.): Szolnok-Doboka magyarsága. Dés–Kolozsvár 1944. 71–130.

 

Makkai László: Belső-Szolnok és Doboka megye a középkorban. In: Szabó T. Attila (szerk.): Szolnok-Doboka magyarsága. Dés–Kolozsvár 1944. 45–70.

 

Makkai László: Szolnok-Doboka magyarságának pusztulása a XVII. század elején. Kolozsvár 1942.

 

Bíró Antal: Szolnok-Dobokamegyei emlék Magyarország ezredéves ünnepére. Szerk. Bornemissza Károly. Dés 1896.

 

Ung

Engel Pál: A nemesi társadalom a középkori Ung megyében. Budapest 1998. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 25. sz.).

 

Szilágy

Petri Mór: Szilágyi vármegye monographiája. I–VI. [Zilah] 1901.