Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Welcome
Transylvanian Family History Database
STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI ELITE DIN ȚARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Welcome -> STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI ELITE DIN ȚARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES -> Societatea Muzeului Ardelean din Cluj-Napoca/Transylvanian Museum Society -> Alte proiecte de cercetare din cadrul Societății Muzeului Ardelean

Alte proiecte de cercetare din cadrul Societății Muzeului Ardelean

Scopul principal al expunerii de față este însă de a face o succintă prezentare a proiectelor de cercetare fundamentală desfășurate în cadrul secțiunii istorico-filologice a SMA. Aceste inițiative de cercetare ocupă o pondere deosebită în cadrul activității de ansamblu a Societății, toate fiind obiective de tradiție, de a căror desfășurare se leagă nume importante ale culturii maghiare din Transilvania. Astfel de direcții de cercetare istorică și lingvistică completează în mod fericit proiectele ample de cercetare fundamentală elaborate și înfăptuite de către Academia Română, în special prin intermediul Institutului de Istorie și Științe Socio-Umane „George Barițiu” din Cluj-Napoca.Alte proiecte de cercetare din cadrul Societății Muzeului Ardelean
Scopul principal al expunerii de față este însă de a face o succintă prezentare a proiectelor de cercetare fundamentală desfășurate în cadrul secțiunii istorico-filologice a SMA. Aceste inițiative de cercetare ocupă o pondere deosebită în cadrul activității de ansamblu a Societății, toate fiind obiective de tradiție, de a căror desfășurare se leagă nume importante ale culturii maghiare din Transilvania. Astfel de direcții de cercetare istorică și lingvistică completează în mod fericit proiectele ample de cercetare fundamentală elaborate și înfăptuite de către Academia Română, în special prin intermediul Institutului de Istorie și Științe Socio-Umane „George Barițiu” din Cluj-Napoca.