Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Welcome
Transylvanian Family History Database
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Welcome -> STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES -> Membrii echipei de cercetare/Research team -> dr. FEJÉR Tamás

dr. FEJÉR Tamás

STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII
 
Proiect finanţat de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţământul Superior (CNCSIS)
 
Fejér Tamás este membrul colectivului de cercetare înfiinţat în cadrul Societăţii Muzeului Ardelean în anul 1999, care se ocupă cu editarea registrelor (Libri Regii) cancelariei princiare în regeste în limba maghiară. Până în prezent a colaborat sub îndrumarea academicianului Jakó Zsigmond (1916–2008) la editarea registrelor din timpul principilor Ioan Sigismund, Cristofor şi Sigismund Báthory, dovendindu-şi cunoştinţele în domeniul paleografiei latine şi maghiare, care sunt indispensabile în prelucrarea şi editarea izvoarelor istorice medievale şi premoderne. Din 2003 îşi desfăşoară studiile de doctorat la Universitatea Babeş-Bolyai, în cadrul Facultăţii de Teologie Reformată, pregătindu-şi disertaţia în domeniul istoriei eclesiastice cu titlul Istoria învăţământului din Făgăraş în secolul al XVII-lea.
Domenii de competenţă: Istoria Principatului Transilvaniei, Istorie ecleziastică, Istoria invăţământului premodern din Transilvania, paleografie.
 
Rezultatele practice obţinute se concretizează într-un număr de 3 cărţi, 3 articole şi 2 recenzii publicate.
 
Lucrări semnificative publicate în domeniul temei propuse:
 
1. Az erdélyi fejedelmek Királyi Könyvei [Registrele principilor ardeleni]. I. 1569–1581. VII/1. János Zsigmond Királyi Könyve [Registrul lui Ioan Sigismund] 1569–1570. VII/2. Báthory Kristóf Királyi Könyve [Registrul lui Cristofor Bathory] 1580–1581. Red. Fejér Tamás, Rácz Etelka, Szász Anikó. Kolozsvár, 2003. 226. p.
 
2. Az erdélyi fejedelmek Királyi Könyvei [Registrele principilor ardeleni]. I. 1582–1602. VII/3. Báthory Zsigmond Királyi Könyvei [Registrele lui Sigismund Bathory] 1582–1602. Red. Fejér Tamás, Rácz Etelka, Szász Anikó. Kolozsvár, 2005. 797. p.
 
3. Az erdélyi fejedelmek Királyi Könyvei [Registrele principilor ardeleni]. În: Református Szemle. 96/2003. No. 6. 773–784.
 
4. The so-called Libri Regii Protocols of the Transylvanian Princes. În: Colloquia. Journal of Central European History. XIII. nr. 1–2. 2006. 272–289. (Coautor: Szász Anikó).
 
5. Orbaiszék a 16. századi erdélyi Királyi Könyvekben [Scaunul secuiesc Orbai in registrele principilor ardeleni din secolul al XVI-lea]. În: Orbaiszék változó társadalma és kultúrája (Red. Kinda István–Pozsony Ferenc). Sfepsiszentgyörgy 2007. 13–27.
 
Modalităţi de valorificare/diseminare a rezultatelor:
 
A publicat 3 cărţi şi 5 articole, a participat la 8 conferinte naţionale şi internaţionale.
 
Burse de cercetare obţinute:
 
1. Protocollum ecclesiae reformatae Fogarasiensis (1715–1772). – Nemzeti Kulturális Alap (Ungaria), mai 2007– iunie 2008.
 
2. Istoria bisericii reformate din Făgăraş în secolele XVI–XVII. (şcoală, convieţuire reformată-luterană) – Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndijprogram (Academia Maghiară de Ştiinţe), decembrie 2007– mai 2008.
 
3. Înfiinţarea şi organizarea bisericii reformate din Făgăraş în secolele 16–17. Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndijprogram (Academia Maghiară de Ştiinţe), ianuarie–iunie 2007.
 
4. Regestarea registrului principelui Gabriel Bethlen din anii 1617–1621. – Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndijprogram (Academia Maghiară de Ştiinţe), ianuarie–iunie 2006.
 
5. Formularele de acte din perioada Principatului în arhivele locurilor de adeverire din Alba Iulia şi Cluj-Mănăştur. – Domus Hungarica Scientiarum et Artium, Budapesta (Academia Maghiară de Ştiinţe), 1–30 noiembrie 2005.