Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Welcome
Transylvanian Family History Database
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Welcome -> STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES -> Membrii echipei de cercetare/Research team -> drd. HEGYI Géza

drd. HEGYI Géza

STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII
 
Proiect finanţat de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţământul Superior (CNCSIS)
 
Hegyi Géza are experiente anterioare in publicarea izvoarelor istorice medievale de limba latina si maghiara atat sub forma de regeste, cat si cu text integral, din 2005 fiind membru al colectivului de redactare al seriei Codex Diplomaticus Transsylvaniae/Erdelyi okmanytar, colaborand – sub indrumarea academicianului Sigismund Jako (1916-2008) – la editarea volumului al III-lea, ce contine in regeste, cu pretentia exhaustivitatii, materialul arhivistic referitor la istoria Transilvaniei din anii 1340–1359. In afara de volumul IV al seriei prenotate, mai pregateste spre publicare doua corpusuri de documente (unul legat de institutia dijmei, celalalt de datul oilor). Din 2005 isi desfasoara studiile de doctorat la Universitatea Babes-Bolyai (UBB) din Cluj Napoca, in cadrul Facultatii de Teologie Reformata, pregatindu-si disertatia in domeniul istoriei bisericii, cu titlul: Institutia dijmei in Transilvania medievala. Paralel, din 2006 este doctorand si la Universitatea din Debrecen din Ungaria, in cadrul Facultatii de Stiinte Umane, cu tema: Istoria asezarii umane in zonele montane la nord de Dej pana la anul 1600. A tinut seminarii de paleografie maghiara in cadrul Facultatii de Istorie si Filosofie din UBB, Cluj-Napoca, timp de doua semestre (anul universitar 2007/2008).

Domeniul de competenta generala: istoria Transilvaniei medievale; domeniul de competenta speciala: istorie politica, geografie istorica, sociologie istorica, istoria bisericii.

Rezultatele practice se concretizeaza prin publicarea de 1 carte, 9 articole (1 ISI) si 3 recenzii.

Lucrari semnificative publicate in domeniul temei propuse:

1. Codex diplomaticus Transsylvaniae. Diplomata, epistolae et alia instrumenta litteraria res Transsylvanas illustrantia. Erdélyi Okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. III. (1340–1359). Regesztákban jegyzetekkel közzéteszi HEGYI Géza és W. KOVÁCS András közreműködésével JAKÓ Zsigmond [Published in abstracts by Zsigmond JAKÓ in collaboration with Géza HEGYI and András W. KOVÁCS]. Bp. 2008. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. II: Forráskiadványok 47. (coredactor). Budapesta 2008. / ISBN 978-963-631-166-7.

2. Balvanyosvar es a nagypolitika (1456–1463). A Várdai és a losonci Dezsőfi család küzdelme a bálványosi uradalomért. [Cetatea Unguraşului in contextul evenimentelor politicii interne (1456–1463). Lupta familiilor Várdai şi Dezsőfi de Losonc pentru domeniul Unguraşului]. In: Erdélyi Múzeum. vol. LXVII, 2005. nr. 3–4, 105–130. / ISSN 1453-0961, CNCSIS 709.

3. Rodna and the Rodna Valley in the Middle Ages (1241–1469/1475). History of a Domination and of a Settlement. In: Colloquia. Journal of Central European History. Cluj Napoca, XIII (2006)/1–2, 22–49. / ISSN 1223-5261, CNCSIS 568.

4. Wealth distribution and Pareto s law in the Hungarian Medieval Society. (coautor) In: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 380 (2007). 271–277. / ISSN 0378-4371; impact factor (ISI): 1.430; citatii: 4.

Modalitati de valorificare/diseminare a rezultatelor:

A publicat o carte, 9 articole (1 ISI) si 3 recenzii. A participat la 8 conferinţe (din care 2 studenţesşi, 2 pentru doctoranzi, 5 internaţionale).

Burse de cercetare obţinute:

1. Pregătirea materialului din vol. IV. (1360–1369) al seriei Codex diplomaticus Transsylvaniae. – MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram / Hungarian Academy of Sciences, Scholarship Programme for Hungarian Science across the Borders, ianuarie – iunie 2009.

2. Redactarea volumului IV. (1360–1369) al seriei Codex diplomaticus Transsylvaniae. – MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram / Hungarian Academy of Sciences, Scholarship Programme for Hungarian Science across the Borders iunie 2009 – februarie 2010.Curriculum vitae
Lucrări publicate