Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Welcome
Transylvanian Family History Database
STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI ELITE DIN ȚARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Welcome -> STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI ELITE DIN ȚARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES -> Societatea Muzeului Ardelean din Cluj-Napoca/Transylvanian Museum Society -> Prezentare generală

Prezentare generală

Societatea Muzeului Ardelean 

(Erdélyi Múzeum-Egyesület – Siebenbürgischer Museum-Verein – Transylvanian Museum Society)
 
Societatea Muzeului Ardelean (SMA) este o instituție cu caracter academic,  constituită în 1859 din inițiativa și prin eforturile contelui MIKÓ Imre. Scopul Societății a fost de la început cultivarea științelor și culturii maghiare din Transilvania. SMA numără la ora actuală 1000 de membri, 102 de membri fondatori și 90 de membri cu rol auxiliar; trebuie precizat totodată că Societatea reunește în rândurile sale 16 academicieni și 200 de doctori în științe. Instituția mai beneficiază, în calitate de membri colaboratori, de aportul a mai mult de 2000 de studenți. Organizarea internă a SMA prevede existența unei adunări generale, a unui  comitet director și a unui prezidiu. Prezidiul și comitetul director își desfășoară activitatea sub formă de activitate voluntară, neremunerată.
 
Societatea cuprinde 7 secții: I. Secția de Litere, lingvistică, filozofie și istorie, II. Secția de Științe ale naturii, III. Secția de Științe medicale și farmaceutice, IV. Secția de Științe juridice și sociale, V. Secția de Științe tehnice, VI. Secția de Matematică și Informatică, VII. Secția de Științe Agricole. Membrii acestor secții sunt angajații cu normă întreagă ai altor instituții de rang academic, nefiind salariați pentru activitatea lor desfășurată în cadrul SMA.
 
Societatea patronează deopotrivă un Institut de Cercetare, în cadrul căruia activează mai mulți cercetători. Aceștia își desfășoară activitatea integral sau parțial în cadrul SMA. Institutul de Cercetare a fost condus până în anul 2009 de către prof. univ. dr. Jakó Zsigmond (1916–2008), sarcină de conducere care-i revine din acest an prof. univ. dr. Kovács András. Între obiectivele principale ale acestui Institut se regăsesc editarea surselor istorice privind evul mediu și epoca modernă, redactarea și publicarea Dicționarului Istoric al Lexicului Maghiar din Transilvania, precum și alte cercetări referitoare la  istoria Transilvaniei.
 
SMA are o editură care publică anual 10–12 volume. 
 
Fiecare secție organizează anual o conferință științifică, însă principala  manifestare științifică, organizată de către prezidiul SMA, este evenimentul intitulat „Zilele Științei”. 
 
Biblioteca Societății este o foarte importantă bază de informații bibliografice. SMA are biblioteci de specialitate în 4 clădiri, care reunesc aproximativ 60.000 de volume. Instituția mai beneficiază și de un Centru de Documentare și Informații care asigură cu predilecție accesul la date în format digital.
 
Societatea Muzeului Ardelean 
RO, 400009 Cluj-Napoca str. Napoca nr. 2-4
 400750 OP 1. 191 
Tel/fax: +40-264-595176
Email: titkarsag@eme.ro 
 
Societatea Muzeului Ardelean