Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Welcome
Transylvanian Family History Database
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Welcome -> STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES -> Membrii echipei de cercetare/Research team -> SZÁSZ Anikó

SZÁSZ Anikó

STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII
 
Proiect finanţat de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţământul Superior (CNCSIS)

Szász Anikó  este membră a colectivului de cercetare infiinţat în cadrul Societăţii Muzeului Ardelean în anul 1999, care se ocupă cu editarea registrelor (Libri Regii) cancelariei princiare sub forma de regeste în limba maghiară. Până în prezent a colaborat sub îndrumarea academicianului Jakó Zsigmond (1916–2008) la editarea registrelor din timpul principilor Ioan Sigismund, Cristofor şi Sigismund Báthory, dovendindu-şi cunoştinţele în domeniul paleografiei latine şi maghiare, care sunt indispensabile în prelucrarea şi editarea izvoarelor istorice medievale şi premoderne. Din 2003 îşi desfăşoară studiile de doctorat la Universitatea Babeş-Bolyai, în cadrul Facultăţii de Teologie Reformată, pregătindu-şi disertaţia în domeniul istoriei eclesiastice cu titlul Parohia reformată din Cluj în a doua jumătate a secolului al XVII-lea.

Domenii de competenţă: istoria Principatului Transilvaniei, istoria artei, istoria bisericii; în special istoria socială şi economică a Principatului, paleografie.

Rezultatele practice obţinute se concretizează într-un număr de 3 cărţi şi 5 articole publicate.

Lucrări în domeniul temei propuse:
1. Az erdélyi fejedelmek Királyi Könyvei [Registrele principilor ardeleni]. I. 1569–1581. VII/1. János Zsigmond Királyi Könyve [Registrul lui Ioan Sigismund] 1569–1570. VII/2. Báthory Kristóf Királyi Könyve [Registrul lui Cristofor Bathory] 1580–1581. Red. Fejér Tamás, Rácz Etelka, Szász Anikó. Kolozsvár, 2003. 226. p.

2. Az erdélyi fejedelmek Királyi Könyvei [Registrele principilor ardeleni]. I. 1582–1602. VII/3. Báthory Zsigmond Királyi Könyvei [Registrele lui Sigismund Bathory] 1582–1602. Red. Fejér Tamás, Rácz Etelka, Szász Anikó. Kolozsvár, 2005. 797. p.

3. The so-called Libri Regii Protocols of the Transylvanian Princes. In: Colloquia. Journal of Central European History. XIII. nr. 1–2. 2006. 272–289. (Coautor: Fejer Tamas)

4. A nemesek jogi helyzete az erdélyi városokban és mezővárosokban Báthory Zsigmond korában. [Drepturile nobililor in oraşele libere regeşti şi târguri în timpul principelui Sigismund Báthory.] In: A Báthoriak kora [Epoca Bathoreştilor] Nyirbátor, 2008. 126–136.

5. A nemesek jogi helyzete Désen és Tordán Báthory Gábor Királyi Könyveinek tükrében. [Drepturile nobililor din Dej si Turda in lumina documentelor din registrele principelui Gabriel Bathory.] In: Báthory Gábor és kora. [Gabriel Bathory si domnia sa.] Debrecen 2009.  199–205.

Modalităţi de valorificare şi diseminare a rezultatelor:

A publicat 3 cărţi şi 5 articole, a participat la conferinţe naţionale şi internaţionale (Italia, Ungaria).

A beneficiat de următoarele burse de cercetare:

1. Administraţia şi funcţionarea parohiei reformate din Cluj în secolul al XVII-lea. – MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram / Hungarian Academy of Sciences, Scholarship Programme for Hungarian Science across the Borders, decembrie 2007– mai 2008.

2. Bunurile si administratia parohiei reformate din Cluj in secolele XVII-XVIII. – MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram / Hungarian Academy of Sciences, Scholarship Programme for Hungarian Science across the Borders, ianuarie–iunie 2007.

3. Registrele principelui Gabriel Bathory. – Domus Hungarica Scientiarum et Artium, Budapesta (Academia Maghiară de Ştiinţe), 1–30 decembrie 2007.

 4. Regestarea registrului principelui Gabriel Bethlen din anii 1615–1617. – MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram / Hungarian Academy of Sciences, Scholarship Programme for Hungarian Science across the Borders, ianuarie–iunie 2006.