Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
Erdélyi családtörténeti adattár
Magyar családtörténeti adattár
Keresem a családomra vonatkozó adatokat!
A Kárpát-medence digitalizált anyakönyvei
Családtörténeti adatokat keresnek
Visszaemlékezések
Romania research page on FamilySearch.org
Hungary research page on FamilySearch.org
A romániai megyei állami levéltárak 1601 előtti oklevelei
Erdélyi családtörténeti adattár -> Ny (Nyirő Székely - Nyujtódi)

Ny (Nyirő Székely - Nyujtódi)

Nyirő Székely Pálmay József: Czimeres sirkövek. Turul 1913. 21–24. ■

Nyujtódi de Rugonfalva et Szentdemeter (rugonfalvi és szentdemeteri Nyujtódi) Sándor Imre: A rugonfalvi és szentdemeteri Nyujtódi család, Genealógiai Füzetek 1 (1903). 21. ■ Lukinich Imre: Adatok az erdélyi családok genealogiájához. I. A Nyujtódi család leszármazásához. II. A marosnémeti Gyulay családhoz. III. Rhédey László halála napja, Genealógiai Füzetek 6 (1908). 10–13. ■