Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Welcome
Transylvanian Family History Database
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Welcome -> Transylvanian Family History Database -> Ny (Nyirő Székely - Nyujtódi)

Ny (Nyirő Székely - Nyujtódi)

Nyirő Székely Pálmay József: Czimeres sirkövek. Turul 1913. 21–24. ■

Nyujtódi de Rugonfalva et Szentdemeter (rugonfalvi és szentdemeteri Nyujtódi) Sándor Imre: A rugonfalvi és szentdemeteri Nyujtódi család, Genealógiai Füzetek 1 (1903). 21. ■ Lukinich Imre: Adatok az erdélyi családok genealogiájához. I. A Nyujtódi család leszármazásához. II. A marosnémeti Gyulay családhoz. III. Rhédey László halála napja, Genealógiai Füzetek 6 (1908). 10–13. ■